Skenovanie

Ak sa pri skenovaní vyskytnú problémy, reštartujte zariadenie a počítač.
Ak problém pretrváva aj po reštartovaní, pozrite si nasledujúce spôsoby riešenia problémov.
Naskenované údaje sa nedajú uložiť do počítača

Najčastejšie otázky o operáciách

Chcem naskenovať originál.
Vykonajte prípravy podľa cieľa ukladania naskenovaných údajov a metódy ukladania, a potom naskenujte originál.
Skenovanie
99LE-0CR