Lietotāja rokasgrāmata lietošana

Lietotāja rokasgrāmata (šajā rokasgrāmatā) ir informācija par visām iekārtas funkcijām un specifikācijas, kā arī informācija par iekārtas uzturēšanu.
Lietotāja rokasgrāmata varat izmantot, lai atrastu noderīgu informāciju, izmantojot satura un meklēšanas funkciju.
* Ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz [] vai [], lai pārslēgtos starp satura un meklēšanas atslēgvārdu attēlojumu.
Lietotāja rokasgrāmata ir aprakstītas dažādas visu modeļu sēriju, kur ietilpst iekārta, funkcijas. Varat skatīt tabulu, kurā ir norādīts, kuras funkcijas un opcijas tiek atbalstītas katram modelim. Atbalstītās funkcijas un opcijas

Ekrāni un ilustrācijas

Lietotāja rokasgrāmata, ja vien nav norādīts citādi, ekrānos un ilustrācijās tiek izmantots tālāk norādītais.
Modelis
MF275dw
Tonera kasetnes
Canon Cartridge 071
Datora operētājsistēma
Windows 10
macOS 11
Ekrāni var atšķirties atkarībā no modeļa.
Darbības un ekrāni var atšķirties atkarībā no datora operētājsistēmas.
Ekrāni var mainīties draiveru un programmatūras atjauninājumu dēļ.

Simboli

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi ir norādīti arī iekārtas komplektācijā iekļautajā dokumentā Svarīgi drošības norādījumi. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet to. Iekārtas rokasgrāmatas
Norāda brīdinājumu par darbībām, kuru nepareiza izpilde var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus. Lai nodrošinātu pareizu iekārtu lietošanu, vienmēr ievērojiet šos brīdinājumus.
Norāda uz piesardzības pasākumu, lai novērstu personisku savainojumu vai īpašuma bojājuma risku, kas nav produkta bojājums, iekārtas nepareizas lietošanas rezultātā. Lai nodrošinātu pareizu iekārtu lietošanu, vienmēr ievērojiet šos piesardzības pasākumus.
Norāda darbības, ko aizliegts veikt. Rūpīgi izlasiet šos punktus un neveiciet norādītās darbības.
Norāda svarīgas prasības un ierobežojumus drošībai un datu aizsardzībai, kā arī piesardzības pasākumus, kas ir jāievēro. Noteikti izlasiet šos vienumus, lai nepieļautu kļūdainu darbību, kļūmi vai īpašuma bojājumus nepareizas ekspluatācijas dēļ.
Norāda darbības skaidrojumu vai nodrošina papildu skaidrojumus par procedūru.

Taustiņu un pogu indikatori

Ekrānā attēlotie vadības paneļa taustiņi un pogas ir norādīti šādi:
Darbības paneļa taustiņi
Norādīti ar ikonu.
Piemērs: Taustiņš atpakaļ
Vadības panelī un datora ekrānā attēlotās pogas
Ietvertas kvadrātiekavās [ ].
Piemērs:
[Izvēlne]
[Atcelt] [Jā]
[Iestatījumi pieņemti.]

Meklēšanas funkcija

1
Ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz [].
Ekrāna augšdaļā pa kreisi tiek parādīts meklēšanas atslēgvārdu ievades lauks.
2
Ievadiet atslēgvārdu un noklikšķiniet uz [] vai datorā nospiediet taustiņu [Enter].
Atdaliet vairākus atslēgvārdus ar atstarpēm, lai meklētu lapas, kurās ir ietverti visi atslēgvārdi.
Iekļaujiet atslēgvārdus dubultajās pēdiņās (”), lai meklētu lapas, kurās ir tikai pilnīgas atbilstības, iekļaujot atstarpes.
3
Noklikšķiniet uz meklēšanas rezultāta, lai skatītu lapu.
Noklikšķiniet uz [], lai parādītu vai paslēptu meklēšanas rezultātus.
Noklikšķiniet uz [], lai parādītu saturu.

Darbības vide

Lietotāja rokasgrāmata var skatīt šādās darbības vidēs:
Windows
Internet Explorer 9 vai jaunāka versija
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome*1
macOS
Safari
Firefox
Chrome*1
Linux
Firefox
iOS
Safari*1
Android
Chrome*1
*1 Pieejams tikai, skatot tiešsaistes rokasgrāmatu vietnē.
99L8-0EF