Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā (vadības panelis) (Skārienpaneļa modelis)

Adresātus var reģistrēt adrešu grāmatā, izmantojot vadības paneli un tieši ievadot to datus.
1
Vadības panelī nospiediet [Adr. grām.] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Reģistr.adr.].
Tiek parādīts ekrāns [Reģistrēt kā].
Ja tiek parādīts ekrāns [Adrešu grāmatas PIN], ievadiet PIN un nospiediet [Lietot].
3
Nospiediet [Kod.nr.sast] vai [Viena skāriena] un nospiediet [Fakss].
Ja ir atlasīts [Kodētā numura sastādīšana], tiek automātiski iestatīti nereģistrēti kodētas sastādīšanas numuri, un tiek parādīts ekrāns [Fakss].
Ja ir atlasīts [Viena skāriena], atlasiet reģistrējamo numuru.
Šo numuru vēlāk var nomainīt ar citu numuru.
Reģistrējot adresātu grupas, skatiet tālāk norādīto.
Grupu reģistrēšana adrešu grāmatā (vadības panelis) (Skārienpaneļa modelis)
4
Ievadiet adresāta informāciju.
Varat reģistrēt adresātu, neievadot tā vārdu/nosaukumu, bet, ievadot vārdu/nosaukumu, varat to meklēt pēc iniciāļiem, kad norādāt adresātu.
Nospiediet [Nosaukums:], ievadiet vārdu/nosaukumu un nospiediet [Lietot].
Lai skatītu adresāta informāciju, nospiediet [Faksa numurs:], ievadiet šo informāciju un nospiediet [Lietot].
Ja sadaļā [Faksa numurs:] ievadāt starptautisku adresātu, ievadiet starptautiskās piekļuves kodu, valsts kodu un faksa numuru šādā secībā. Ja nevar izveidot savienojumu, starp skaitļiem nospiediet [Pauze], lai pievienotu pauzi. Pauzes laiku var mainīt. [Iestatīt pauzes laiku]
Lai mainītu numuru [Kodētā numura sastādīšana], nospiediet [Kodētā numura sastādīšana] un, izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet kodētās numuru sastādīšanas trīsciparu numuru.
5
Iestatiet nepieciešamo faksa sūtīšanas detalizēto informāciju.
Ja rodas sūtīšanas kļūda vai ja faksa sūtīšana šim numuram aizņem kādu laiku, iestatiet detalizētu informāciju.
6
Nospiediet [Lietot].
Adresāts tiek reģistrēts adrešu grāmatā.
Adresāta reģistrēšana no faksa darba TX darbu žurnālfaila
Papildus TX darbu žurnālfaila izsaukšanai no adrešu grāmatas adresātus adrešu grāmatā var reģistrēt arī no faksa darbu TX darba žurnālfaila.
Nosūtīto un saņemto faksa dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
99L8-034