Ekrāns [Sākums]

Šis ekrāns tiek parādīts, kad vadības panelī nospiežat [].

Vienuma Skārienpaneļa modelis ekrāns [Sākums]

Ja nepieciešams, ātrai pārbaudei un darbību veikšanai iekārtas statuss tiek parādīts ekrāna augšpusē.

Iekārtas statuss

[]
Ja izveidots savienojums ar bezvadu LAN, tiek parādīts [].

Funkciju un iestatījumu pogas

[Izvēlne]
Konfigurējiet iekārtas dažādos iestatījumus. Iestatījumu izvēlnes vienumi
[Kopēšana]
Kopē oriģinālus. Kopēšana
[Fakss]
Sūta faksa dokumentus. Fakss
[Skenēšana]
Skenē oriģinālus. Skenēšana
[Adr. grām.]
Nosūtot faksa dokumentus, reģistrējiet adresātus. Varat norādīt adrešu grāmatas adresātus un izsaukt sūtīšanas funkciju.
Adresātu reģistrēšana (adrešu grāmata) (Skārienpaneļa modelis)
Adresātu norādīšana (adrešu grāmata) (Skārienpaneļa modelis)
[Pap. iest.]
Izveidojiet mobilo ierīču savienojumu ar iekārtu. Mobilās ierīces savienošana ar iekārtu
[Scan  PC1] un [Scan  PC2]
Veiciet skenēšanu, izmantojot iepriekš reģistrētos iestatījumus. Skenēšana, izmantojot īsinājumtaustiņu
[Pap.taupīš.]
Kopē 2 vai 4 lappušu sākotnējos dokumentus tā, lai ietilptu vienā papīra loksnē. Papīra taupīšanas kopēšanas režīma izmantošana
[ID kartes kopija]
Kopē ID kartes priekšējo un aizmugurējo pusi. ID karšu abu pušu kopēšana uz vienas loksnes
[Pases kopija]
Kopē vairākas pases vienā papīra loksnē. Vairāku pasu kopēšana uz vienas loksnes
No [Viena sk. 1] līdz [Viena sk. 4]
Reģistrējiet un izsauciet bieži izmantotos adresātus. Adrešu grāmatas funkcija (Skārienpaneļa modelis)
[Kodētā nr. sastādīšana]
Ievadiet 3 ciparu numuru, lai izsauktu adresātu, kas ir reģistrēts šim kodētajam numuram. Adrešu grāmatas funkcija (Skārienpaneļa modelis)
[Mobilais portāls]
Izveidojiet mobilo ierīču savienojumu ar iekārtu. Mobilās ierīces savienošana ar iekārtu
[Sāk. iest.]
Ekrānā [Sākums] varat mainīt vienumu rādīšanas secību. Ekrāna [Sākums] pielāgošana
[Atjaunināt progr.apar.]
Atjaunina aparātprogrammatūru, izmantojot internetu. Programmaparatūras atjaunināšana (Skārienpaneļa modelis)
[Bezvadu LAN iestat.]
Izveido datora savienojumu ar iekārtu, izmantojot bezvadu LAN maršrutētāju (piekļuves punktu). Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, meklējot maršrutētāju (piekļuves punkta iestatīšanas metode)
[Tonera pieg. iest.]
Varat konfigurēt tonera papildināšanas pakalpojuma iestatījumus. Lai izmantotu tonera papildināšanas pakalpojumu, ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija pie noteiktiem mazumtirgotājiem. Šis pakalpojums ir pieejams tikai dažās valstīs.

Vienuma 5 līniju LCD modelis ekrāns [Sākums]

Ekrāna augšā un apakšā tiek parādīts iekārtas statuss, lai to varētu ātri aplūkot un veikt nepieciešamās darbības.

Iekārtas statuss

[]
Ja izveidots savienojums ar bezvadu LAN, tiek parādīts [].
[]
Parāda tonera kasetnē atlikušo tonera daudzumu.

Funkciju un iestatījumu pogas

[Kopēšana]
Kopē oriģinālus. Kopēšana

[Skenēšana]
Skenē oriģinālus. Skenēšana
[Statusa pārraudzība]
Varat skatīt iekārtas informāciju, lietojumu un žurnālus, tīkla iestatījumus un kļūdu informāciju. Ekrāns [Statusa pārraudzība]
[Izvēlne]
Konfigurējiet iekārtas dažādos iestatījumus. Iestatījumu izvēlnes vienumi
[Papīra iest.]
Iestatiet papīra formātu un veidu, kas jālieto, un reģistrējiet bieži lietoto papīru. Papīra formāta un veida norādīšana
[Scan  PC]
Skenē, izmantojot iepriekš reģistrētos iestatījumus. Skenēšana, izmantojot īsinājumtaustiņu
[Paper Save Copy]
Kopē 2 vai 4 lappušu sākotnējos dokumentus tā, lai ietilptu vienā papīra loksnē. Papīra taupīšanas kopēšanas režīma izmantošana
[Pases kopija]
Kopē vairākas pases vienā papīra loksnē. Vairāku pasu kopēšana uz vienas loksnes
[Mobilais portāls]
Izveidojiet mobilo ierīču savienojumu ar iekārtu. Mobilās ierīces savienošana ar iekārtu
[Att. sec. (sākums)]
Ekrānā [Sākums] varat mainīt vienumu rādīšanas secību. Ekrāna [Sākums] pielāgošana
[Atjaunināt programmaparatūru]
Atjaunina aparātprogrammatūru, izmantojot internetu. Programmaparatūras atjaunināšana (5 līniju LCD modelis)
[Bezvadu LAN iestat.]
Izveido datora savienojumu ar iekārtu, izmantojot bezvadu LAN maršrutētāju (piekļuves punktu). Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, meklējot maršrutētāju (piekļuves punkta iestatīšanas metode)
[Tonera pieg. iest.]
Varat konfigurēt tonera papildināšanas pakalpojuma iestatījumus. Lai izmantotu tonera papildināšanas pakalpojumu, ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija pie noteiktiem mazumtirgotājiem. Šis pakalpojums ir pieejams tikai dažās valstīs.
99L8-02A