Lai mainītu noklusējums iestatījumus

Ja bieži tiek izmantoti faksa un kopēšanas funkciju tie paši iestatījumi un vērtības, var mainīt noklusējuma iestatījumus. Ja iestatījumi netiek mainīti, bez izmaiņām tiek izmantoti noklusējuma iestatījumi.
Konfigurējot iestatījumus kā izvēlētos standarta iestatījumus vai papīra taupīšanas nolūkos, piemēram, var palielināt darba efektivitāti un samazināt izmaksas.
Noklusējuma iestatījumu mainīšana
99L8-03F