Noklusējuma iestatījumu mainīšana

Var mainīt kopēšanas un citu funkciju noklusējuma iestatījumus, kuri tiek izsaukti, izmantojot vadības paneli.
Iestatījumus var arī atiestatīt uz šeit iestatītajiem iestatījumiem, nospiežot kopijas vai faksa funkcijas ekrānā.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā konfigurēt iestatījumus, izmantojot vadības paneli.
Iestatījumus varat konfigurēt arī, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) datorā. Iekārtas vadība no datora (Attālais interfeiss)

Skārienpaneļa modelis

1
Vadības panelī nospiediet [Izvēlne] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Funkciju iestatījumi].
3
Atlasiet noklusējuma iestatījuma vienumu, ko vēlaties mainīt.
Atbilstoši funkcijai, ko vēlaties mainīt, atlasiet tālāk norādītos vienumus.
Fakss
[Sūtīt] [Faksa iestatījumi] [Mainīt noklusējuma iestatījumus]
Kopēšana
[Kopēšana] [Mainīt noklusējuma iestatījumus]
4
Atlasiet maināmos iestatījumu vienumus un mainiet noklusējuma iestatījumus.
Detalizētu informāciju par iestatījumu vienumiem katrai funkcijai skatiet šeit:
Fakss: [Mainīt noklusējuma iestatījumus]
Kopēšana: [Mainīt noklusējuma iestatījumus]
5
Nospiediet [Lietot].
Noklusējuma iestatījumi tiek mainīti.
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana uz rūpnīcas iestatījumiem
Faksa nosūtīšana
Ekrānā 4. darbībā nospiediet [Inicializēt] [Jā].
Kopēšana
Vienuma [Kopēšanas iestatījumi] 3. darbībā nospiediet [Inicializēt nokl. iestatījumus] [Jā].

5 līniju LCD modelis

1
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un nospiediet . Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Funkciju iestatījumi]  [Kopēšana]  [Mainīt noklusējuma iestatījumus] .
3
Atlasiet maināmos iestatījumu vienumus, nospiediet un mainiet noklusējuma iestatījumus.
Detalizētu informāciju par iestatījumu vienumiem skatiet šeit:
[Mainīt noklusējuma iestatījumus]
4
Atlasiet [<Lietot>] un nospiediet .
Noklusējuma iestatījumi tiek mainīti.
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana uz rūpnīcas iestatījumiem
Vienuma [Kopēšanas iestatījumi] 2. darbībā nospiediet [Inicializēt nokl. iestatījumus] [Jā] .
99L8-03H