Faksa dokumentu sūtīšana

Izmantojot iekārtu, var skenēt dokumentu, fotoattēlu vai citus drukātus materiālus (oriģinālus), pārveidojot par melnbaltu attēlu, un pēc tam to nosūtīt.
Faksa dokumentu var sūtīt arī pēc tālruņa sarunas. Faksa sūtīšana pēc tālruņa sarunas (manuāla sūtīšana)
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Vadības panelī nospiediet [Fakss] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts faksa ekrāns.
3
Nospiediet .
Ja iepriekš sūtītā faksa adresāts saglabājas, fakss var tikt nosūtīts nepareizam adresātam. Atiestatiet iestatījumu pirms darbības.
4
Nospiediet [Adresāts] un norādiet pārsūtīšanas adresātu. Adresātu norādīšana (Skārienpaneļa modelis)
Ievadiet faksa numuru, izmantojot ciparu taustiņus, vai atlasiet reģistrētu adresātu.
* Ja iekārtai ir izveidots savienojums ar privātā atzara centrāli (PBX), nospiediet [R] pirms adresāta ievadīšanas, izmantojot ciparu taustiņus. Ja [R] nav pieejams, jums jāreģistrē R taustiņa iestatījums. [R taustiņa iestatījums]
5
Pēc nepieciešamības konfigurējiet sākotnējos skenēšanas iestatījumus. Faksa oriģinālu skenēšanas iestatījumi
6
Nospiediet .
Sākas dokumenta skenēšana.
Lai atceltu faksa sūtīšanu, nospiediet [Atcelt] [Jā]. Faksa sūtīšanas atcelšana
Pēc oriģināla skenēšanas beigām tiek nosūtīts faksa dokuments. Izmantojiet opciju [Statusa pārraudzība], lai skatītu sūtīšanas statusu un žurnālu. Nosūtīto un saņemto faksa dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
Ja tiek parādīts ziņojums [Apstiprināt adresātu]
Pārbaudiet, vai adresāts norādīts pareizi, un nospiediet [Sākt skenēt].
Ja tiek parādīts ziņojums [Skenēšanas formāts]
Izvēlieties novietotā oriģināla formātu.
Ja tiek parādīts ziņojums [Skenēt nāk.: sp. Sākt]
Kad oriģināls ir novietots uz planšetes stikla un noskenēts, tiek parādīts papildu oriģinālu skenēšanas ekrāns.
Lai skenētu oriģinālus, novietojiet tos uz planšetes stikla un nospiediet .
Kad visi dokumenti ir noskenēti, nospiediet [Sākt sūt.].
* Ja oriģināla formāts ir mazāks, daļa no attēla var nebūt redzama vai attēls var būt noskenēts mazākā formātā.
Izvēlieties novietotā oriģināla formātu.
99L8-04X