Izejmateriālu saraksts

Iekārtas izejmateriālu vienumu nosaukumi un lokšņu skaits, ko var izdrukāt, ir parādīts tālāk.
Turklāt, strādājot ar izejmateriāliem un tos uzglabājot, ir jāveic piesardzības pasākumi. Skatiet arī sadaļu “Svarīgi drošības norādījumi”. Iekārtas rokasgrāmatas
Lai nodrošinātu optimālu drukas kvalitāti, ieteicams izmantot oriģinālo Canon toneri, kasetni un detaļas.

Tonera kasetne

Komplektācijā iekļautā tonera kasetne
Vidējais lokšņu skaits, ko var izdrukāt*1 ar nodrošināto tonera kasetni, ir norādīts tālāk.
*1 Vidējā veiktspēja, drukājot uz A4 formāta parasta papīra un izmantojot noklusējuma drukāšanas blīvuma iestatījumu, ir aprēķināta, ņemot vērā ISO/IEC 19752 (pasaules standarts, kas saistīts ar monohromatisku elektrofotogrāfisku printeru un daudzfunkcionālo ierīču, kuras var saturēt printera komponentus, tonera kasetnes veiktspējas noteikšanas metodi un kuru izdevusi Starptautiskā standartizācijas organizācija International Organization for Standardization, ISO).
700 loksnes
Rezerves tonera kasetne
Tālāk ir norādīta nomaiņas Canon oriģinālā tonera kasetne un vidējais lokšņu skaits, ko var izdrukāt*1.
Lai nodrošinātu optimālu drukas kvalitāti, ieteicams izmantot oriģinālās Canon kasetnes.
*1 Vidējā veiktspēja, drukājot uz A4 formāta parasta papīra un izmantojot noklusējuma drukāšanas blīvuma iestatījumu, ir aprēķināta, ņemot vērā ISO/IEC 19752 (pasaules standarts, kas saistīts ar monohromatisku elektrofotogrāfisku printeru un daudzfunkcionālo ierīču, kuras var saturēt printera komponentus, tonera kasetnes veiktspējas noteikšanas metodi un kuru izdevusi Starptautiskā standartizācijas organizācija International Organization for Standardization, ISO).
Canon Cartridge 071
1200 loksnes
Canon Cartridge 071 H
2500 loksnes
Uzglabājiet tonera kasetni tā, kā norādīts tālāk. Tonera kasetnes uzglabāšana nepiemērotā vietā vai apstākļos var radīt problēmas, piemēram, datu zaudējumu.
Līdz lietošanai uzglabājiet neatvērtā veidā.
Neuzglabājiet tonera kasetni vertikālā vai apgrieztā pozīcijā.
Neuzglabājiet tonera kasetni tālāk norādītajās vietās.
Vietās, kas ir tuvu atklātai uguns liesmai
Tiešos saules staros vai spožā gaismā ilgāk par piecām minūtēm
Vietās, kur ir ļoti sāļš gaiss
Vietās, kur ir kodīgas gāzes (piem., aerosolu gāzes vai amonjaks)
Ļoti karstās un/vai mitrās vietās
Vietās, kurās krasi mainās temperatūra vai mitrums un var rasties kondensāts
Ļoti putekļainās vietās
Vietās, kas ir pieejamas bērniem
Vietās, kas ir tuvu produktiem, ko ietekmē magnētisms (piemēram, disketēm vai diskdziņiem)
Saglabājiet iepakojuma materiālu izmantošanai vēlāk. Tas būs nepieciešams, piemēram, lai uzglabātu iekārtu ar izņemtu tonera kasetni.
Canon patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt iepakojuma pozīciju un formu, to pievienot vai noņemt.
Uzglabājiet tonera kasetni tālāk norādītajos apstākļos.
Glabāšanas temperatūras diapazons: no -20 līdz 40 °C
Glabāšanas mitruma diapazons: No 35% līdz 85% RH (relatīvais mitrums, bez kondensāta)*1
*1 Pat tad, ja gaisa mitruma līmenis ir atbilstošs glabāšanai, tonera kasetnē var izveidoties ūdens pilieni (kondensāts), ja atšķiras temperatūra tonera kasetnes iekšpusē un ārpusē. Kondensāts nelabvēlīgi ietekmē drukas kvalitāti.
Uzmanieties no viltotām tonera kasetnēm
Nemiet vera, ka tirgu ir pieejamas viltotas Canon tonera kasetnes. Viltotas tonera kasetnes lietošanas rezultata var pasliktinaties drukas kvalitate vai iekartas darbiba. Canon neuznemas atbildibu par nepareizu iekartas darbibu, nelaimes gadijumiem vai bojajumiem, kas radušies viltotas tonera kasetnes lietošanas rezultata.
Papildinformāciju skatiet šeit: https://global.canon/ctc/.
Tonera kasetne var būt jānomaina, pirms tiek sasniegts vidējais lokšņu skaits, ko var izdrukāt, atkarībā no uzstādīšanas vides, drukājamā papīra formāta un oriģināla veida.
Saīsinot automātiskās izslēgšanas laiku, kas ir noklusējuma iestatījums (4 stundas), var tikt samazināts tonera kasetnes kalpošanas laiks.
99L8-09X