Izejmateriālu nomainīšana

Ja vadības paneļa vai Remote UI (Attālā lietotāja interfeisa) ekrānā tiek parādīts ziņojums par izejmateriāliem vai drukas kvalitāte pasliktinās, nomainiet izejmateriālus.
Pašreizējo atlikušo izejmateriālu apjomu varat skatīt vadības panelī un Remote UI (Attālajā lietotāja interfeisā). Informāciju par izejmateriālu vienumu nosaukumiem un lokšņu skaitu, ko var izdrukāt, skatiet izejmateriālu sarakstā.
99L8-09S