Izmaksu samazināšana

Šī iekārta var jums palīdzēt samazināt papīra, enerģijas un faksa saziņas izmaksas.
Papīra taupīšana
Papīra taupīšana drukāšanas laikā
Jūs varat drukāt uz abām lapas pusēm, kā arī izdrukāt vairākas lappuses uz vienas papīra loksnes.
Drukāšana no datora
Papīra taupīšana faksa izmantošanas laikā
Tā vietā, lai uzreiz drukātu saņemtos faksus, varat tos īslaicīgi saglabāt iekārtas atmiņā un automātiski tos pārsūtīt. Varat skatīt faksus un drukāt tikai nepieciešamos.
Saņemto dokumentu saglabāšana iekārtā (Atmiņas bloķēšana) (Skārienpaneļa modelis)
Saņemto faksa dokumentu automātiska pārsūtīšana un dublēšana
Saņemtos faksus iespējams izdrukāt uz abām lapas pusēm.
Saņemto faksa dokumentu drukas iestatījumu maiņa
Papīra taupīšana kopēšanas laikā
Varat kopēt uz abām papīra pusēm, kā arī kopēt vairākus oriģinālus vai kartes priekšpusi un aizmuguri uz papīra loksnes.
Papildu kopēšanas funkcijas (Skārienpaneļa modelis)
ID karšu abu pušu kopēšana uz vienas loksnes
Enerģijas taupīšana
Jūs varat konfigurēt iekārtu, lai tā ieietu miega režīmā un taupītu enerģiju, kamēr tā netiek lietota. Iekārtas barošana netiek izslēgta, lai tā varētu ātri atsākt darbu un saņemt faksus.
Strāvas patēriņa samazināšana (miega režīms)
99L8-011