Atkārtota papīra iestrēgšana

Veiciet traucējummeklēšanu, pārbaudot tālāk norādītos vienumus.
Vai iekārtā ir papīra pārpalikumi vai svešķermeņi?
Izņemiet papīra pārpalikumus vai svešķermeņus. Iestrēdzis papīrs
Vai lietojat atbilstošu papīru?
Pārbaudiet, vai iekārtā ievietotais papīrs ir derīgs, un, ja nepieciešams, lieciet tā vietā piemērotu papīru.
Lietojamais papīrs
Papīra ievietošana
Vai papīrs ir ievietots pareizi?
Rūpīgi pārlapojiet papīra kaudzīti, lai lapas nebūtu salipušas.
Pirms papīra ievietošanas izlīdziniet malas, atbalstot papīru uz līdzenas virsmas un pāris reizes paceļot un nolaižot to. Papīra ievietošana
Pārliecinieties, vai ievietotais papīrs nepārsniedz ievietošanas ierobežojuma līniju ().
Pārbaudiet, vai papīra vadotnes nav pārāk vaļīgas, vai pārāk stingras.
Vai papīrs iestrēgst, drukājot uz apdrukāta papīra aizmugurējās puses?
Izlīdziniet papīra malas, lai pilnībā novērstu jebkādu ieliekšanos.
* Drukājot uz otras papīra puses, ir iespējams izmantot tikai papīru, kas izdrukāts no šīs iekārtas. Neizmantojiet papīru, kas izdrukāts no cita printera vai vairākfunkciju iekārtas, jo tas var izraisīt papīra iestrēgšanu vai sabojāt iekārtu.
Vai tas notiek, ja drukājat nepārtraukti?
Ja tā, tad iestatījums [Pareiza papīra padošana] pozīcijā [Iesl.] var samazināt papīra iestrēgšanas biežumu.
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrānā [Sākums]  [Izvēlne]  [Pielāgošana/apkope]  [Pielāgot att. kv.]  [Īpašā apstrāde]  [Pareiza papīra padošana]  [Iesl.]
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne]  [Pielāgošana/apkope]  [Pielāgot att. kv.]  [Īpašā apstrāde]  [Pareiza papīra padošana]  [Iesl.] 
* Atlasot opciju [Iesl.], var samazināties drukāšanas ātrums.
99L8-0A5