Fons parasti ir tumšs

Veiciet traucējummeklēšanu, pārbaudot tālāk dotajā secībā.
Vai baltās zonas parasti ir tumšas?
Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Miglas novēršana] uz [Iesl.].
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Miglas novēršana] [Iesl.]
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne]  [Pielāgošana/apkope]  [Pielāgot att. kv.]  [Īpašā apstrāde]  [Miglas novēršana]  [Iesl.] 
* Atlasot opciju [Iesl.], var samazināties drukas blīvums.
Pārbaudiet tonera kasetnē atlikušo tonera daudzumu.
Ja tonera kasetnē atlikušais tonera daudzums ir neliels, nomainiet tonera kasetni.
Izejmateriālu atlikušā daudzuma pārbaude
Tonera kasetnes nomaiņa
* Atkarībā no iekārtas lietošanas stāvokļa faktiskais atlikušā tonera daudzums varētu būt mazāks nekā norādīts vai arī iespējama daļu nolietošanās.
99L8-0AK