Tonera kasetnes nomaiņa

Nomainiet tonera kasetni piemērotā laikā atbilstoši ziņojumiem, kas tiek parādīti, un izmaiņām drukas kvalitātē.
Pirms tonera kasetnes maiņas skatiet piesardzības pasākumus sadaļā Svarīgi drošības norādījumi. Iekārtas rokasgrāmatas
Nepieskarieties kontaktiem () iekārtas iekšpusē. Pretējā gadījumā var rasties kļūme.
Vienmēr turiet tonera kasetni aiz tās roktura.
Nesaskrāpējiet veltņa virsmu () un nepakļaujiet to gaismas iedarbībai. Nepieskarieties arī elektriskajiem kontaktiem () vai tonera kasetnes atmiņai ().

Kad mainīt tonera kasetni

Kad vadības paneļa vai Remote UI (Attālā lietotāja interfeisa) ekrānā tiek parādīts ziņojums
Sekojiet ziņojumam ekrānā, lai sagatavotu jaunu tonera kasetni un nomainītu veco. Turpinot lietot tonera kasetni, to nenomainot, var ciest drukas kvalitāte.
Detalizētu informāciju par ziņojumu un tā atrisināšanu skatiet šeit:
Tiek parādīts ziņojums
Kad pasliktinās drukas kvalitāte
Ja izdrukās ir redzami kādi no iepriekš minētajiem simptomiem, tonera kasetnei tuvojas kalpošanas laika beigas. Tonera kasetni ir ieteicams nomainīt pat tad, ja ziņojums netiek parādīts.
Parādās švīkas
Drukāšana ir nevienmērīga
Redzami tonera traipi un pilieni
Ir redzami balti plankumi
Druka vai attēls ir daļēji izplūdis
Viss fons ir tumšāks

Pirms tonera kasetnes nomaiņas

Pirms tonera kasetnes nomaiņas izpildiet tālāk norādīto procedūru. Ziņojums ekrānā var pazust, un drukas kvalitāte var uzlaboties.
1
Paceliet darbības paneli.
Pirms vadības paneļa pacelšanas uz augšu pārbaudiet tālāk minētos aspektus.
Padevējs vai planšetes stikla vāks ir pilnībā aizvērts.
Uz planšetes stikla nav novietoti biezi oriģinālie dokumenti, piemēram, grāmatas.
  * Pārmērīga spēka pielietošana vadības paneļa pacelšanai var radīt kļūmi.
2
Aizveriet papīra atduri un pēc tam atveriet tonera nodalījuma vāku.
3
Izņemiet tonera kasetni.
Lēnām velciet to uz āru tādā pašā leņķī kā atverei.
4
Lai vienmērīgi izlīdzinātu toneri kasetnē, piecas vai sešas reizes sakratiet tonera kasetni.
Uzmanieties, lai nepieskartos veltņa virsmai tonera kasetnes apakšā.
5
Uzstādiet tonera kasetni.
Tonera kasetnes apakša ir neaizsargāta. Uzmanieties, lai uzstādīšanas laikā neatsistu tonera kasetnes apakšu pret atveres rāmi vai citām daļām.
6
Aizveriet tonera vāku.
7
Nolaidiet darbības paneli.

Tonera kasetnes nomaiņa

1
Paceliet darbības paneli.
Pirms vadības paneļa pacelšanas uz augšu pārbaudiet tālāk minētos aspektus.
Padevējs vai planšetes stikla vāks ir pilnībā aizvērts.
Uz planšetes stikla nav novietoti biezi oriģinālie dokumenti, piemēram, grāmatas.
  * Pārmērīga spēka pielietošana vadības paneļa pacelšanai var radīt kļūmi.
2
Aizveriet papīra atduri un pēc tam atveriet tonera nodalījuma vāku.
3
Izņemiet tonera kasetni.
Lēnām velciet to uz āru tādā pašā leņķī kā atverei.
4
Izņemiet tonera kasetni no iepakojuma materiāla uz līdzenas virsmas.
5
Lai vienmērīgi izlīdzinātu toneri kasetnē, piecas vai sešas reizes sakratiet tonera kasetni.
6
Noņemiet no tonera kasetnes aizsargvāku.
Uzmanieties, lai nepieskartos veltņa virsmai tonera kasetnes apakšā.
7
Uzstādiet tonera kasetni.
Tonera kasetnes apakša ir neaizsargāta. Uzmanieties, lai uzstādīšanas laikā neatsistu tonera kasetnes apakšu pret atveres rāmi vai citām daļām.
8
Aizveriet tonera vāku.
9
Nolaidiet darbības paneli.
99L8-09U