Dokumento su logotipu dėjimo padėtis

Dedami dokumentą su logotipu, atkreipkite dėmesį į padėtį ir į viršų nukreiptą pusę.
Pagal numatytuosius parametrus dedamo popieriaus padėtis ir spausdinimo pusė priklauso nuo to, ar norite spausdinti ant vienos ar abiejų pusių.
Dėl bendrosios popieriaus dėjimo procedūros žr.:
Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių
Galite konfigūruoti parametrus, kad dedamo popieriaus padėtis ir spausdinimo pusė nesikeistų priklausomai nuo to, ar norite spausdinti ant vienos ar abiejų pusių. Konfigūravę šį parametrą, įdėkite popierių pagal dvipusio spausdinimo metodą. [Popieriaus tiekimo metodo jungiklis]

Spausdinimas ant vienos dokumento su logotipu pusės

Įdėkite dokumentą logotipo puse, ant kurios spausdinsite, į viršų.
Popierius su logotipu stačioje padėtyje
Popierius su logotipu gulsčioje padėtyje


Spausdinimas ant abiejų dokumento su logotipu pusių

Įdėkite dokumentą logotipo puse, ant kurios pirmiausiai spausdinsite, žemyn.
Popierius su logotipu stačioje padėtyje
Popierius su logotipu gulsčioje padėtyje
99L7-02W