Energijos sąnaudų mažinimas (budėjimo režimas)

Budėjimo režimas sumažina energijos sąnaudas pristabdydamas tam tikrus aparate vykdomus veiksmus.
Modeliams su energijos taupymo mygtuku ()
Kad įjungtumėte budėjimo režimą, valdymo skydelyje paspauskite []. Valdymo skydelis
Taip pat, jei per tam tikrą laiką neatliekama jokių veiksmų, įrenginys pradeda veikti budėjimo režimu. Automatinio perėjimo į budėjimo režimą laiko konfigūravimas
Kai aparatas veikia budėjimo režimu,  šviečia geltonai žalia spalva.
Modeliams be energijos taupymo mygtuko ()
Negalite rankiniu būdu perjungti aparato į miego režimą. Jei per tam tikrą laiką neatliekama jokių veiksmų, įrenginys pradeda veikti miego režimu. Automatinio perėjimo į budėjimo režimą laiko konfigūravimas
Ekranas išsijungia veikiant miego režimu.

Miego režimo išjungimas

Atlikite bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų.
Valdymo skydelyje paspauskite bet kurį mygtuką.
Palieskite ekraną. (modelis su jutikliniu pultu)
Jei prijungtas telefonas arba pasirenkamas TELEPHONE 6 KIT, pakelkite ragelį. (modelis su jutikliniu pultu)

Automatinio perėjimo į budėjimo režimą laiko konfigūravimas

Automatinio perėjimo į budėjimo režimą funkcija – aparatas automatiškai perjungiamas į budėjimo režimą, jei per tam tikrą laiką neatliekami jokie veiksmai. Galite nurodyti automatinio perėjimas į miego režimą laiką.
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Nuostatos]. [Laikmatis/energijos parametrai]
1
Prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Timer Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Timer Settings].
4
Įveskite laiką parinktyje [Auto Sleep Time].
* Norint efektyviai taupyti energiją, patartina naudoti numatytąjį parametrą. [Automatinio užmigdymo laikas]
5
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
6
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
Paspauskite , jei nesinaudosite aparatu ilgesnį laiką, pvz., naktį (tik modeliams su energijos taupymo mygtuku ())
Dėl saugumo nustatykite aparato budėjimo režimą.
Aparato budėjimo režimas neįsijungs toliau nurodytais atvejais.
Kai valdymo skydelyje dega arba mirksi duomenų indikatorius Valdymo skydelis
Kai valdymo skydelyje rodomas ekranas [Meniu] popieriaus strigties ar kitos klaidos pranešimas*1, Tiesioginio prijungimo SSID arba tinklo rakto ekranas
Aparate atliekamas koregavimo, valymo arba kitas veiksmas
Kai aparatas užmezgęs ryšį su kompiuteriu ar panašiu įrenginiu
Jei yra prijungtas telefonas arba pasirenkamas TELEPHONE 6 KIT ir ragelis yra pakeltas. (modelis su jutikliniu pultu)
Jei išjungtas priimamos faksogramos skambutis (modelis su jutikliniu pultu)
*1 Priklausomai nuo pranešimo, aparatas gali pereiti į budėjimo režimą.
99L7-027