Kopijavimo būsenos tikrinimas

Aparato procesai, įskaitant kopijavimą, yra valdomi kaip užduotys. Tikrindami užduočių būseną galite nustatyti, ar kopijavimo užduotis atlikta tinkamai.
Parametrams konfigūruoti naudokite valdymo skydelį. Negalite konfigūruoti parametrų naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.

Modelis su jutikliniu pultu

1
Rodyti ekraną [Būsenos ekranas].
Valdymo skydelyje paspauskite . Valdymo skydelis
2
Paspauskite [Kop./spausd. užduotis].
Rodomas ekranas [Kop./spausd. užduotis].
3
Paspauskite [Užduoties būsena].
4
Pasirinkite užduotį, jei norite peržiūrėti jos išsamią informaciją.
Bus parodyta išsami užduoties informacija.
5
Patikrinkite originalų skaičių, kopijų skaičių ir kitus parametrus.

Modelis su 5 eilučių skystųjų kristalų ekranu

1
Rodyti ekraną [Būsenos ekranas].
Valdymo skydelyje paspauskite [Būsenos ekranas] ekrane [Pagrindinis] arba kitą ekraną.
Ekranas [Pagrindinis]
2
Paspauskite [Kop./spausd. užduotis] ir paspauskite .
Rodomas ekranas [Kop./spausd. užduotis].
3
Paspauskite [Užduoties būsena] .
4
Pasirinkite užduotį, kad galėtumėte peržiūrėti jos informaciją ir paspauskite .
Bus parodyta išsami užduoties informacija.
5
Patikrinkite originalų skaičių, kopijų skaičių ir kitus parametrus.
99L7-05K