Dažomųjų miltelių kasetės keitimas

Dažomųjų miltelių kasetę keiskite tinkamu laiku, atsižvelgdami į rodomus pranešimus ir pasikeitusią spausdinimo kokybę.
Prieš keisdami dažomųjų miltelių kasetę atsižvelkite į skyriuje Svarbūs saugos nurodymai nurodytas atsargumo priemones. Šiam aparatui skirtos instrukcijos
Nelieskite kontaktų () aparato viduje. Galite įvykti triktis.
Dažomųjų miltelių kasetę laikykite už rankenos.
Nesubraižykite būgno paviršiaus () ir nelaikykite jo prieš šviesą. Taip pat nelieskite elektros kontaktų () arba dažomųjų miltelių kasetės atminties ().

Kada keisti dažomųjų miltelių kasetę

Kai valdymo skydelio ar nuotolinio vartotojo sąsajos ekrane rodomas pranešimas
Vykdydami pranešime pateikiamus nurodymus paruoškite naują dažomųjų miltelių kasetę ir pakeiskite senąją. Jei toliau naudosite dažomųjų miltelių kasetę jos nekeisdami, gali pablogėti spausdinimo kokybė.
Dėl papildomos informacijos apie pranešimą ir kaip tai išspręsti žr.:
Rodomas pranešimas
Kai suprastėja spaudinių kokybė
Jei spaudiniams būdingas bet kuris iš toliau nurodytų požymių, vadinasi baigiasi dažomųjų miltelių kasetės eksploatavimo laikas. Dažomųjų miltelių kasetę rekomenduojama keisti ir tuo atveju, jei pranešimas nėra rodomas.
Atsirado ruožų
Spausdinimas netolygus
Matosi užtiškusios dažomųjų miltelių dėmės
Matyti balti taškai
Iš dalies išblukęs
Visas fonas patamsėjęs

Prieš keičiant dažomųjų miltelių kasetę

Prieš pakeisdami dažomųjų miltelių kasetę, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Pranešimas ekrane gali išnykti, o spausdinimo kokybė gali pagerėti.
1
Pakelkite valdymo pultą.
Patikrinkite toliau nurodytus elementus prieš pakeldami valdymo skydelį:
Tiektuvas arba stiklo dangtis visiškai uždarytas.
Ant ekspozicinio stiklo nėra jokių storų originalų, pvz., knygų.
  * Naudojant perteklinę jėgą valdymo skydeliui pakelti gali įvykti triktis.
2
Uždarykite popieriaus laikiklį ir tuomet atidarykite dažomųjų miltelių dangtelį.
3
Išimkite dažomųjų miltelių kasetę.
Iš lėto ištraukite jį tokiu pačiu kampu kaip anga.
4
Penkis ar šešis kartus papurtykite dažomųjų miltelių kasetę, kad dažomieji milteliai tolygiai pasiskirstytų kasetės viduje.
Būkite atsargūs, kad būgno paviršius neliestų dažomųjų miltelių kasetės apačios.
5
Įdėkite dažomųjų miltelių kasetę.
Dažomųjų miltelių kasetės apačia yra neuždengta. Įdėdami būkite atsargūs ir nestuktelėkite dažomųjų miltelių kasetės apačios į dėklo rėmą ar kitas dalis.
6
Uždarykite dažomųjų miltelių dangtelį.
7
Nuleiskite valdymo pultą.

Dažomųjų miltelių kasetės keitimas

1
Pakelkite valdymo pultą.
Patikrinkite toliau nurodytus elementus prieš pakeldami valdymo skydelį:
Tiektuvas arba stiklo dangtis visiškai uždarytas.
Ant ekspozicinio stiklo nėra jokių storų originalų, pvz., knygų.
  * Naudojant perteklinę jėgą valdymo skydeliui pakelti gali įvykti triktis.
2
Uždarykite popieriaus laikiklį ir tuomet atidarykite dažomųjų miltelių dangtelį.
3
Išimkite dažomųjų miltelių kasetę.
Iš lėto ištraukite jį tokiu pačiu kampu kaip anga.
4
Išimkite iš pakavimo medžiagos dažomųjų miltelių kasetę ant lygaus paviršiaus.
5
Penkis ar šešis kartus papurtykite dažomųjų miltelių kasetę, kad dažomieji milteliai tolygiai pasiskirstytų kasetės viduje.
6
Nuimkite dažomųjų miltelių kasetės apsauginį dangtelį.
Būkite atsargūs, kad būgno paviršius neliestų dažomųjų miltelių kasetės apačios.
7
Įdėkite dažomųjų miltelių kasetę.
Dažomųjų miltelių kasetės apačia yra neuždengta. Įdėdami būkite atsargūs ir nestuktelėkite dažomųjų miltelių kasetės apačios į dėklo rėmą ar kitas dalis.
8
Uždarykite dažomųjų miltelių dangtelį.
9
Nuleiskite valdymo pultą.
99L7-09U