Išspausdintų puslapių skaičiaus tikrinimas (skaitiklio tikrinimas)

Gali būti rodomas skaitiklis su iki šiol nespalvotai nukopijuotų ir išspausdintų puslapių bendruoju skaičiumi.
Į išspausdintų puslapių skaičių įtraukiamos gautos faksogramos ir išspausdintos ataskaitos bei sąrašai.
Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudojant valdymo pultą patikrinti išspausdintų puslapių skaičių.
Šią informaciją taip pat galite patikrinti naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio. Naudojimo ir žurnalų tikrinimas per Nuotolinio vartotojo sąsają

Modelis su jutikliniu pultu

1
Valdymo skydelyje paspauskite . Valdymo skydelis
2
Spustelėkite [Įtaiso būklė] [Skaitiklio patikra].
3
Pasirinkite elementą, kurį norite patikrinti.
4
Patikrinkite išspausdintų puslapių skaičių.
[113: iš viso (nespalvot./maž.)]
Rodomas bendras nukopijuotų ir nespalvotai išspausdintų puslapių skaičius.
[501: nuskaitymas (iš viso 1)]
Rodomas bendras nuskaitytų puslapių skaičius.
[301: spausdinimas (iš viso 1)]
Rodomas bendras išspausdintų puslapių skaičius.

Modelis su 5 eilučių skystųjų kristalų ekranu

1
Valdymo skydelyje paspauskite [Būsenos ekranas] ekrane [Pagrindinis] .Ekranas [Pagrindinis]
Rodomas ekranas [Būsenos ekranas].
2
Spustelėkite [Įtaiso būklė] [Skaitiklio patikrinimas] .
Rodomas ekranas [Skaitiklio patikra].
3
Pasirinkite elementą, kurį norite tikrinti, ir spustelėkite .
4
Patikrinkite išspausdintų puslapių skaičių.
[113: iš viso (nespalvot./maž.)]
Rodomas bendras nukopijuotų ir nespalvotai išspausdintų puslapių skaičius.
[501: nuskaitymas (iš viso 1)]
Rodomas bendras nuskaitytų puslapių skaičius.
[301: spausdinimas (iš viso 1)]
Rodomas bendras išspausdintų puslapių skaičius.
99L7-07F