Nestandartinio dydžio popieriaus registravimas kompiuteryje (pasirinktinio formato)

Pasirinktinis popieriaus formatas yra nestandartinio dydžio popierius, kurio kraštinių ilgius galima laisvai nustatyti.
Jei spausdintinas dokumentas ar popierius yra nestandartinio dydžio, turite iš anksto registruoti dydį spausdintuvo tvarkyklėje.

Naudojant „Windows“

1
Spustelėkite [] (Start) [] (Settings)  [Įrenginiai] [Spausdintuvai ir skaitytuvai].
Rodomas ekranas [Spausdintuvai ir skaitytuvai].
2
Spustelėkite aparato spausdintuvo tvarkyklę [Manage] [Spausdinimo nuostatos].
Rodomas spausdintuvo tvarkyklės ekranas [Spausdinimo nuostatos].
3
Skirtuke [Page Setup] spustelėkite [Custom Paper Size].
4
Įrašykite pasirinktinio dydžio popieriaus pavadinimą ir popieriaus dydį ir spustelėkite [Register].
5
Spustelėkite [OK] [OK].
Užregistruotas pasirinktinis popieriaus formatas.

Naudojant „macOS“

1
Kompiuteryje atidarykite dokumentą, kurį norite spausdinti.
2
Taikomojoje programoje, naudojamoje dokumentui atidaryti, spustelėkite [Print].
Bus parodytas spausdinimo dialogo langas.
3
Dalyje [Printer] pasirinkite aparato spausdinimo tvarkyklę.
4
Spausdinimo parinkčių [Paper Size] pasirinkite [Manage Custom Sizes].
Jei spausdinimo parinktys nerodomos, spausdinimo dialogo lange spustelėkite [Show Details].
5
Spustelėkite [+] apačioje kairėje, dukart spustelėkite [Untitled] ir įrašykite pasirinktinio dydžio popieriaus pavadinimą.
6
Įveskite popieriaus dydį ir spustelėkite [OK].
Užregistruotas pasirinktinis popieriaus formatas.
99L7-043