Iš išduodančiosios tarnybos gauto rakto ir sertifikato arba CA sertifikato registravimas

Iš skaitmeninius sertifikatus išduodančios tarnybos gautą raktą ir sertifikatą arba CA sertifikatą visų pirma įdiekite ir užregistruokite aparate ir tik tada naudokite.
Kompiuteryje naudodami nuotolinio vartotojo sąsają, užregistruokite raktą ir sertifikatą arba CA sertifikatą. Jiems registruoti negalima naudoti valdymo skydelio.
Reikalingos administratoriaus teisės.
Reikalingas pasiruošimas
Patikrinkite su aparatu naudosimo rakto ir sertifikato arba CA sertifikato sąlygas. Raktai ir sertifikatai
Registruodami raktą ir sertifikatą patikrinkite faile nustatytą privataus rakto slaptažodį.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Paspauskite [Device Management] [Key and Certificate Settings] arba [CA Certificate Settings].
Bus parodytas ekranas [Key and Certificate Settings] arba ekranas [CA Certificate Settings].
4
Spustelėkite [Register Key and Certificate] arba [Register CA Certificate].
Bus parodytas ekranas [Register Key and Certificate] arba ekranas [Register CA Certificate].
5
Įdiekite rakto ir sertifikato arba CA sertifikato failą.
1
Spustelėkite [Install].
2
Spustelėkite [Browse] parinktyje [Specify File] ir nurodykite diegiamą failą.
3
Spustelėkite [Start Installation].
Įdiegtas failas įtraukiami į sritį [Installed Key and Certificate] ekrane [Register Key and Certificate], arba sritį [Installed CA Certificate] ekrane [Register CA Certificate].
6
Rakto ir sertifikato arba CA sertifikato registravimas.
Kai registruojamas raktas ir sertifikatas
1
Dešiniau registruojamo rakto arba sertifikato failo spustelėkite [Register].
Rodomas ekranas [Enter Private Key Password].
2
Vieno baito raidiniais ir skaitiniais simboliais įveskite rakto pavadinimo slaptažodį ir spustelėkite [OK].
Užregistruotas raktas ir sertifikatas įtraukiami į sritį [Registered Key and Certificate] ekrane [Key and Certificate Settings].
Kai registruojamas CA sertifikatas
Dešiniau registruojamo CA sertifikato failo spustelėkite [Register].
Užregistruotas CA sertifikatas įtraukiamas į sritį [Registered CA Certificate] ekrane [CA Certificate Settings].
7
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
Išsamios registruoto sertifikato informacijos peržiūra ir tikrinimas
Spustelėjus rakto pavadinimą (arba sertifikato piktogramą) dalyje [Registered Key and Certificate] ekrane [Key and Certificate Settings], bus parodyta išsami sertifikato informacija.
Sertifikato išsamios informacijos ekrane spustelėkite [Verify Certificate] ir patvirtinkite, kad sertifikatas galioja.
Išsamios registruoto CA sertifikato informacijos peržiūra ir tikrinimas
Spustelėjus išduotą sertifikatą srityje [Registered CA Certificate], ekrane [CA Certificate Settings], rodoma išsami CA sertifikato informacija.
CA sertifikato išsamios informacijos ekrane spustelėkite [Verify Certificate] ir patvirtinkite, kad CA sertifikatas galioja.
Kai rakto ir sertifikato arba CA sertifikato negalima ištrinti
Negalima ištrinti naudojamo rakto ir sertifikato. Išjunkite naudojamą funkciją arba ištrinkite juos perjungę į kitą raktą ir sertifikatą.
Iš anksto įdiegto CA sertifikato ištrinti negalima. Jeigu iš anksto įdiegtas CA sertifikatas nereikalingas, dešiniau CA sertifikato spustelėkite [Disable].
99L7-06J