Tarpinio serverio naudojimas

Naudojant tarpinį serverį prijungti prie tinklo, ne tik galima lengviau valdyti ryšius su išoriniais tinklais, tačiau ir užkertamas kelias neteisėtai prieigai be konsoliduojama antivirusinė apsauga geresnei saugai užtikrinti.
Konfigūruokite šiuos parametrus naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio. Parametrams konfigūruoti negalite naudoti valdymo skydelio.
Reikalingos administratoriaus teisės.
Reikalingas pasiruošimas
Pasiruoškite tarpinio serverio adreso, prievado numerio autentifikavimo informaciją.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Network Settings] [Proxy Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Proxy Settings].
4
Pasirinkite žymės langelį [Use Proxy].
5
Įveskite tarpinio serverio adresą ir prievado numerį.
Lauke [HTTP Proxy Server Address] įveskite IP adresą ir tinklo įrenginio pavadinimą.
Lauke [HTTP Proxy Server Port Number] įveskite prievado numerį.
6
Pagal savo naudojimo aplinką nustatykite taikomą diapazoną ir autentifikavimo informaciją.
Kai tarpinis serveris taip pat naudojamas ryšiui su to paties domeno įrenginiais
Pasirinkite žymės langelį [Use Proxy within Same Domain].
Kai jungiantis prie tarpinio serverio reikia autentifikuoti
Pažymėkite žymės langelį [Use Proxy Authentication] ir vieno baito raidiniais ir skaitiniais simboliais įveskite naudotojo vardą, naudojamą autentifikavimui.
Kad nustatytumėte autentifikavimui naudojamą slaptažodį, pažymėkite žymės langelį [Set/Change Password] ir vieno baito raidiniais ir skaitiniais simboliais įveskite slaptažodį.
7
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
8
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
99L7-069