Adresato patvirtinimas prieš siunčiant

Sukonfigūruokite parametrus, kad prieš išsiunčiant faksogramą būtų rodomas adresato patvirtinimo ekranas. Kad netyčia neišsiųstumėte ne tam adresatui, patikrinkite, ar nurodytas reikiamas adresatas ir įvestoje informacijoje nėra klaidų.
Pasirinkimas, kada rodyti patvirtinimo ekraną
Kai adresatas nurodomas kodinio rinkimo numeriu
Kai adresatas nurodomas kodinio rinkimo numeriu, patvirtinimo ekrane rodomas užregistruotasis adresatas ir adresato pavadinimas. Kai kodinio rinkimo numeriu užregistruota grupė, rodomas grupės pavadinimas ir adresatų skaičius.
Kai siunčiama faksograma
Kai norėdami išsiųsti faksogramą nuspaudžiate mygtuką [Pradėti], rodomas adresato patvirtinimo ekranas. Nustatykite, ar jis turi būti rodomas tik siunčiant keliems adresatams (nuoseklusis platinimas), ar kaskart siunčiant faksogramą.
Kai fakso numeris įvedamas skaitmenų klavišais
Kai fakso numerį įvedate skaitmenų klavišais ir nuspaudžiate mygtuką [Pradėti], rodomas ekranas, kuriame prašoma dar kartą įvesti numerį. Įvestas antrasis ir paskesni adresatai rodomi prieš įvedant kitą adresatą.
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Funkcijų parametrai]. [Bendrieji parametrai] (Modelis su jutikliniu pultu)/[Patvirtinti įvestą fakso numerį]
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [TX Settings].
Rodomas ekranas [TX Settings].
4
Sukonfigūruokite parametrus, kad būtų rodomas adresato patvirtinimo ekranas.
Kad kodinio rinkimo numeriu nurodant adresatą būtų rodomas ekranas, atlikite toliau aprašomus veiksmus
1
Spustelėkite [Common Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Common Settings].
2
Dalyje [Common Settings] pasirinkite žymės langelį [Confirm When Using One-Touch/Coded Dial TX].
3
Spustelėkite [OK].
Kad siunčiant faksogramą būtų rodomas ekranas, atlikite toliau aprašomus veiksmus
1
Spustelėkite [Common Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Common Settings].
2
Srityje [Common Settings], pažymėkite žymės langelį [Confirm Destination Before Sending], tada pasirinkite rodytiną elementą.
3
Spustelėkite [OK].
Kad įvedant fakso numerį skaičių mygtukais būtų rodomas ekranas, atlikite toliau aprašomus veiksmus
1
Spustelėkite [Fax TX Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Fax TX Settings].
2
Dalyje [Basic Settings] pasirinkite žymės langelį [Confirm Entered Fax Number].
3
Spustelėkite [OK].
5
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
99L7-06S