[PDL pasirinkimas (savaiminis diegimas)] (Modelis su jutikliniu pultu)

Nurodoma naudojama puslapio aprašo kalba (PDL), kai aparatas prijungtas prie kompiuterio naudojant savaiminį diegimą.
* Raudonai paryškintos vertės yra numatytieji kiekvieno elemento parametrai.

[Tinklas]

[Meniu] [Funkcijų parametrai] [Spausdintuvas] [PDL pasirinkimas (savaiminis diegimas)]
Nurodoma naudojama puslapio aprašo kalba (PDL), kai aparatas prijungtas prie tinklo kompiuterio naudojant savaiminį diegimą.
Kad aparatą būtų galima prijungti kaip fakso aparatą, parametrą nustatykite į [FAX].
Norėdami prijungti aparatą kaip UFR II spausdintuvą, parametrą nustatykite į [UFR II].
[FAX]
[UFR II]
99L7-08S