[Priėmimas/persiuntimas] (Modelis su jutikliniu pultu)

Nurodykite faksogramų gavimo ir persiuntimo parametrus.

[Bendrieji parametrai]

[Meniu] [Funkcijų parametrai] [Priėmimas/persiuntimas]
Nurodomi atminties užrakinimo naudojimo su faksogramomis parametrai.
[Bendrieji parametrai] (Modelis su jutikliniu pultu)

[Fakso parametrai]

[Meniu] [Funkcijų parametrai] [Priėmimas/persiuntimas]
Nurodykite faksogramų gavimo ir persiuntimo parametrus.
[Fakso parametrai] (Modelis su jutikliniu pultu)
* Atsižvelgiant į modelį, įdiegtas parinktis ir kitus parametrus, parinktis [Fakso parametrai] gali nebūti rodoma.
99L7-090