[Valdymo parametrai]

Nurodykite aparato naudotojų, sistemos ir kitų duomenų tvarkymo parametrus.

[Naudotojų valdymas]

[Meniu] [Valdymo parametrai]
Registruojama ir valdoma aparato administratoriaus informacija.
[Naudotojų valdymas]

[Įtaiso valdymas]

[Meniu] [Valdymo parametrai]
Nurodomi ir valdomi su aparato aparatine įranga susiję informacijos ir valdymo parametrai.
[Įtaiso valdymas]

[Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas]

[Meniu] [Valdymo parametrai]
Nurodomi ir valdomi su aparato programine įranga susiję informacijos ir valdymo parametrai.
[Nuot. UI par./pr. apar. įr. naujinimas]

[Duomenų valdymas]

[Meniu] [Valdymo parametrai]
Valdykite arba inicijuokite laikomus duomenis ir aparato parametrus.
[Duomenų valdymas]

[Saugos parametrai]

[Meniu] [Valdymo parametrai]
Nurodomi ir valdomi saugos parametrai, pvz., aparato autentifikavimo funkcijos ir sistemos tikrinimas.
[Saugos parametrai]

[Inicijuoti visus duomenis/parametrus]

[Meniu] [Valdymo parametrai]
Inicijuokite parametrus ir registruotus duomenis, kad atkurtumėte aparato gamyklinius parametrus. Parametrų ir duomenų inicijavimas
99L7-094