[Tinklas]

Nurodykite aparato tinklo aplinkos parametrus.
* Raudonai paryškintos vertės yra numatytieji kiekvieno elemento parametrai.

[Pasirinkite laidinį/belaidį LAN]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nustatykite, ar prijungti aparatą prie tinklo naudojant laidinį ar belaidį LAN. Belaidžio arba laidinio LAN pasirinkimas
* Jei perjungiate iš laidinio LAN į belaidį LAN, galite atlikti pakeitimus kaip nurodyta procedūroje, skirtoje belaidžio LAN konfigūravimui.
[Laidinis LAN]
[Belaidis LAN]

[Belaidžio LAN parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nurodykite aparato prisijungimo prie belaidžio LAN parametrus, kad taupytumėte energiją, kai aparatas yra prijungtas prie belaidžio LAN.
[Belaidžio LAN parametrai]

[Tiesioginio prijungimo parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nurodykite tiesioginio prijungimo ir prijungimo funkcijos naudojimo parametrus. Tiesioginio prijungimo funkcijos įgalinimas
[Naudoti tiesioginį prijungimą]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Laikas iki ties. prijungimo nutraukimo]
0 (Išjungtas)
Nuo 1 iki 60 (min.)
[Prieigos taško režimo parametrai]
[Naudoti pasirinktinį SSID]
[Išjungta]
[Įjungta]
     [SSID (1–20 simb.)]
[Naudoti pasirinktinį tinklo raktą]
[Išjungta]
[Įjungta]
     [Tinklo raktas (10 smb)]
[Įjungti, jei nur. SSID/tinklo rak.]*1
[Išjungta]
[Įjungta]
[IP adreso param. tiesiogin. prijungimui]
192.168.22.1
*1 Atsižvelgiant į modelį, įdiegtas parinktis ir kitus parametrus, gali nebūti rodoma.

[Tiesioginis prijungimas kompiuteriu]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Pradėkite sąrankos nenaudojant laidų režimą.
Kad būtų galima sukonfigūruoti tinklo parametru naudojant Canon Laser NW Device Setup Utility, pasirinkite sąrangos nenaudojant laidų režimą.
* Galite atsisiųsti Canon Laser NW Device Setup Utility iš „Canon“ svetainės, skirtos jūsų šaliai / regionui.
https://global.canon/en/support/

[TCP/IP parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nurodykite aparato naudojimo TCP/IP tinkle parametrus.
[TCP/IP parametrai]

[SNMP parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nurodykite parametrus aparato nustatymui, stebėjimui ir valdymui naudojant valdymo SNMP programinę įrangą. SNMP konfigūravimas
Siekiant užtikrinti atitiktį išplėstiniams protokolo techniniams parametrams (RFC2790), kai stebima aparato būsena, nustatykite [Keisti pagr. išt. form. MIB į RFC2790] į [Įjungta].
[SNMPv1 parametrai]
[Išjungta]
[Įjungta]
[SNMPv3 parametrai]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Gauti spausd. valdymo info.iš pagr.komp.]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Keisti pagr. išt. form. MIB į RFC2790]
[Išjungta]
[Įjungta]

[Priskirtojo prievado parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nurodykite, ar naudoti priskirtą prievadą.
Įvairioms užduotims, pvz., spausdinimui iš kompiuterio, nuskaitymui naudojantis MF Scan Utility ir konfigūravimui arba aparato parametrų peržiūrai naudokite tam skirtą prievadą.
[Išjungta]
[Įjungta]

[Skirtojo prievado autentifik. metodas]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nustatytas autentifikavimo metodą, kai naudojamas priskirtas prievadas.
Jeigu nurodysite [2 režimas], ryšys naudojant priskirtą prievadą bus galimas tik naudojant saugius autentifikavimo metodus. Gali būti, kad negalėsite prisijungti prie aparato naudodami įrenginio valdymo programinę įrangą, tvarkykles ar kitą programinę įrangą.
[1 režimas]
[2 režimas]

[Prisijungimo paleidus laukimo laikas]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nustatykite laukimo laiką, per kurį įjungus aparatą bus sukurtas ryšys.
Jei aparatas yra prijungtas naudojant įrenginį, pvz., perjungimo šakotuvą, gali būti, jog negalėsite prisijungti prie tinklo net kai parametrai aparate nustatyti teisingai. Jei taip, nustatykite laukimo laiką ir dar kartą prisijunkite.
Nuo 0 iki 300 (sek.)

[Eterneto tvarkyklės parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nustatykite eterneto ryšio metodą. Eterneto parametrų konfigūravimas rankiniu būdu
Tai taip pat suteikia galimybę patikrinti laidinio LAN MAC adresą. Laidinio LAN MAC adreso peržiūra
[Aut. aptik.]
[Išjungta]
[Ryšio režimas]
[Pakaitinis dvipusis ryšys]
[Nuolatinis dvipusis ryšys]
[Eterneto tipas]
[10BASE-T]
[100BASE-TX]
[Įjungta]
[MAC adresas]

[IEEE 802.1X parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nurodykite, ar bus naudojamas IEEE 802.1X.
Naudokite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) iš kompiuterio, kad nustatytumėte IEEE 802.1X autentifikavimo metodą. IEEE 802.1X naudojimas
* Atsižvelgiant į modelį, įdiegtas parinktis ir kitus parametrus, parinktis [IEEE 802.1X parametrai] gali nebūti rodoma.
[Išjungta]
[Įjungta]

[Užkardos parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nurodykite, ar norite įgalinti IP ir MAC adresų filtrus.
Naudokite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) iš kompiuterio, kad nustatytumėte numatytąją filtravimo ir išimties adresų politiką. Užkardos nustatymas
[IPv4 adreso filtras]
[Išsiuntimo filtras]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Gavimo filtras]
[Išjungta]
[Įjungta]
[IPv6 adreso filtras]
[Išsiuntimo filtras]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Gavimo filtras]
[Išjungta]
[Įjungta]
[MAC adreso filtras]
[Išsiuntimo filtras]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Gavimo filtras]
[Išjungta]
[Įjungta]

[Žiniat. pasl. sąranka]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Nurodykite, ar naudoti „Canon“ debesų integravimo paslaugą.
Norėdami naudoti „Canon“ debesų integravimo paslaugą, turite užregistruoti aparatą skirtame serveryje.
Registracijos kodą galite gauti naudodami [Išduoti registracijos kodą].
* Priklausomai nuo šalies ar regiono, ši paslauga gali būti neteikiama ir pasiekiamos programos gali skirtis.
[Žiniatinklio paslaugos naudojimas]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Išduoti registracijos kodą]

[Žiniatinklio paslaugos užklausa]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Aparatas prisijungia prie „Canon“ debesų integravimo paslaugos serverio ir ieško atsiųstų spausdinimo duomenų.
Jei spausdinimo duomenų yra, spausdinama.
* Priklausomai nuo šalies ar regiono, ši paslauga gali būti neteikiama ir pasiekiamos programos gali skirtis.

[RMT-SW]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Paprastai naudokite aparatą šį parametrą nustatę į [Išjungta].
Kai techninės priežiūros atstovas atlieka prietaiso techninę priežiūrą nuotoliniu būdu, jis arba ji šį parametrą gali perjungti į [Įjungta].
[Išjungta]
[Įjungta]

[Inicijuoti tinklo parametrus]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas]
Tai naudokite norėdami atkurti tinklo parametrus į gamyklinius parametrus. Konkrečių parametrų ir duomenų inicijavimas
99L7-080