IPv6 adresų nustatymas

IPv6 aplinkoje galite nustatyti toliau nurodytus IPv6 adresus ir naudoti juos vienu metu.
Vietinio susiejimo adresas
Adresas, kurį galima naudoti tik tame pačiame saite. Negalima jo naudoti ryšiui su įrenginiais, esančiais už maršrutizatoriaus ribų.
Vietinio susiejimo adresas nustatomas automatiškai, jei įgalintas IPv6 adresų naudojimas.
Nuo būsenos nepriklausantis adresas
Adresas, kuris generuojamas automatiškai naudojant tinklo prefiksą, kurį pateikia maršrutizatorius, ir aparato MAC adresą.
Šis adresas panaikinamas, kai aparatas paleidžiamas iš naujo arba įjungiamas.
Rankiniu būdu įvestas adresas
Adresas, kuris įvedamas rankiniu būdu, nurodant IP adresą, prefikso ilgį ir numatytąjį maršrutizatoriaus adresą.
Nuo būsenos priklausantis adresas
Adresas, gautas iš DHCP serverio naudojant DHCPv6.
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Nuostatos]. Kai kuriems parametrams konfigūruoti negalite naudoti valdymo skydelio. [IPv6 parametrai]
Reikalingos administratoriaus teisės. Kad būtų pritaikyti parametrai, aparatą reikia paleisti iš naujo.
Reikalingas pasiruošimas
Nustatykite aparatui IPv4 adresą. IPv4 adresų nustatymas
IPv6 aplinkoje negalima naudoti funkcijos originalams nuskaityti ir duomenims įrašyti kompiuteryje.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Network Settings] [IPv6 Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit IPv6 Settings].
4
Dalyje [IP Address Settings] pasirinkite žymės langelį [Use IPv6].
5
Nustatykite naudotiną IPv6 adresą.
Naudojant nuo būsenos nepriklausantį adresą
Pasirinkite žymės langelį [Use Stateless Address].
Naudojant rankiniu būdu įvestą adresą
Pasirinkite žymės langelį [Use Manual Address] ir įveskite IP adresą, prefikso ilgį bei numatytąjį maršrutizatoriaus adresą.
* Negalima įvesti sudėtinio adreso (prasidedančio „ff“).
Naudojant nuo būsenos priklausantį adresą
Pasirinkite žymės langelį [Use DHCPv6].
6
Spustelėkite [OK].
7
Iš naujo paleiskite aparatą. Aparato paleidimas iš naujo
Parametrai bus pritaikyti.
Atlikite ryšio patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar tinkamai IPv6 adresas. Tinklo būsenos ir parametrų tikrinimas
Jei įdiegus spausdintuvo tvarkyklę pakeičiamas IP adresas
Turite pridėti naują prievadą. Prievado įtraukimas
99L7-01J