WINS konfigūravimas

Naudodami aparatą tinklo aplinkoje, kurioje naudojamas ir „NetBIOS“, ir TCP/IP, sukonfigūruokite „Windows“ interneto vardų tarnybą (WINS), kad „NetBIOS“ pavadinimas būtų konvertuotas į IP adresą.
Kad įgalintumėte WINS, nurodykite WINS serverį. WINS negalima naudoti IPv6 aplinkoje.
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Nuostatos]. [WINS parametrai]
Reikalingos administratoriaus teisės. Kad būtų pritaikyti parametrai, aparatą reikia paleisti iš naujo.
Reikalingas pasiruošimas
Nustatykite kompiuterio pavadinimą ir darbo grupės pavadinimą. Kompiuterio pavadinimo ir darbo grupės pavadinimo nustatymas
Paruoškite WINS serverio IPv4 adresą ir turėkite jį šalia.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Network Settings] [WINS Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit WINS Settings].
4
Pasirinkite žymės langelį [WINS Resolution].
5
Įveskite WINS serverio IPv4 adresą ir spustelėkite [OK].
Jei WINS serverio IP adresas gaunamas iš DHCP serverio, viršesniu laikomas gautas IP adresas. DNS konfigūravimas
6
Iš naujo paleiskite aparatą. Aparato paleidimas iš naujo
Parametrai bus pritaikyti.
99L7-01U