Prisijungimas prie laidinio LAN

Prijunkite kompiuterį prie aparato per maršrutizatorių. Aparatui prie maršrutizatoriaus prijungti naudokite eterneto kabelį.
1
Prijunkite eterneto kabelį prie aparato ir maršrutizatoriaus.
Įkiškite jungtį iki galo į prievadą, kad užsifiksuotų.
2
Palaukite kelias minutes.
Pagal numatytuosius parametrus IP adresas nustatomas automatiškai.
Norėdami naudoti konkretų IP adresą, nustatykite jį rankiniu būdu.
IPv4 adresų nustatymas
IPv6 adresų nustatymas
99L7-018