Nepavyksta rasti aparato IP adreso

Aparato IP adresą galima peržiūrėti atliekant toliau nurodytą procedūrą:
Modelis su jutikliniu pultu
IPv4 adreso peržiūra
 valdymo skydelyje [Būsenos ekranas] [Tinklo informacija] [IPv4] peržiūrėkite parametrą.
IPv6 adreso peržiūra
 valdymo skydelyje [Būsenos ekranas] [Tinklo informacija] [IPv6] peržiūrėkite parametrą.
Modelis su 5 eilučių skystųjų kristalų ekranu
IPv4 adreso peržiūra
[Pagrindinis] ekranas valdymo skydelyje  [Būsenos ekranas]  [Tinklo informacija]  [IPv4]  peržiūrėkite parametrą.
IPv6 adreso peržiūra
[Pagrindinis] ekranas valdymo skydelyje  [Būsenos ekranas]  [Tinklo informacija]  [IPv6]  peržiūrėkite parametrą.
Jei IP adresas rodomas kaip „0.0.0.0“
Nenustatytas tinkamas IP adresas. Dar kartą nustatykite IP adresą.
IPv4 adresų nustatymas
IPv6 adresų nustatymas
99L7-0C9