Fonas apskritai tamsus

Šalinkite triktis tokiu eiliškumu:
Ar balti plotai apskritai tamsūs?
Nustačius [Apsauga nuo pajuodavimo] į [Įjungta], gali padėti išspręsti šią problemą.
Modelis su jutikliniu pultu
[Pagrindinis] ekranas valdymo skydelyje [Meniu] [Reguliavimas/priežiūra] [Reguliuoti vaizdo kokybę] [Specialusis apdorojimas] [Apsauga nuo pajuodavimo] [Įjungta]
Modelis su 5 eilučių skystųjų kristalų ekranu
[Pagrindinis] ekranas valdymo skydelyje  [Meniu]  [Reguliavimas/priežiūra]  [Reguliuoti vaizdo kokybę]  [Specialusis apdorojimas]  [Apsauga nuo pajuodavimo]  [Įjungta] 
* Pasirinkus [Įjungta], gali sumažėti spausdinimo trukmė.
Patikrinkite dažomųjų miltelių likutį dažomųjų miltelių kasetėse.
Jei dažomųjų miltelių kasetėje liko mažai dažomųjų miltelių, pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.
Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas
Dažomųjų miltelių kasetės keitimas
* Priklausomai nuo aparato naudojimo sąlygų, faktinis dažomųjų miltelių likutis gali būti mažesnis nei rodoma arba dalys gali būti susidėvėjusios.
99L7-0AK