Funció de la llibreta d'adreces (Model de panell tàctil)

Podeu especificar les destinacions registrades a la llibreta d'adreces escollint a la llibreta d'adreces a la pantalla [Inici] o a la pantalla de fax del tauler d'operacions.
En registrar les destinacions, seleccioneu la funció per a especificar ràpidament la destinació.
També podeu especificar eficaçment les destinacions des de la pantalla de la llibreta d'adreces, per exemple, agrupant les destinacions o mostrant-les per tipus.
Funció per a especificar ràpidament una destinació
En registrar les destinacions, seleccioneu i registreu qualsevol dels següents:
Marcatge per tecles abreviades
Deseu destinacions d'ús freqüent al marcatge per tecles abreviades. Això mostrarà les destinacions desades com a botons d'un clic a la pantalla [Inici]. Podeu desar un màxim de quatre destinacions al marcatge per tecles abreviades.
Coded Dial
Registreu un número de 3 dígits per a cada destinació. A continuació, podeu introduir directament aquest número per especificar una destinació.
Podeu registrar fins a 100 destinacions amb números de marcatge codificat.
Registre d'un grup de destinacions múltiples
Podeu registrar diversos números de fax desats com a Marcatge codificat. Això us estalvia la molèstia d'especificar diverses destinacions individualment en enviar les dades. Podeu registrar fins a 50 grups.
Podeu registrar només el mateix tipus de destinacions per a un grup.
Registre de grups a la llibreta d'adreces (tauler d'operacions) (Model de panell tàctil)
Registre de grups a la llibreta d'adreces (Remote UI) (IU remota) (Model de panell tàctil)
Classificació per índex
Podeu mostrar les inicials dels noms i tipus de destinacions (com el fax) establerts en el moment del registre classificant-les per índex.

Pantalla de la llibreta d'adreces

Quan escolliu la llibreta d'adreces des de la pantalla [Inici] o la pantalla de fax, es mostra la següent pantalla.
Llista de destinacions registrades
Els tipus de destinacions s'indiquen amb els següents símbols i es mostra la informació de la destinació, com el nom i el número de fax:
[]: Fax
[]: Destinacions de grups
Índex
Es mostra a la part superior de la pantalla. Podeu filtrar les destinacions que apareixen a la llista seleccionant el seu tipus o les inicials d'un nom.
Toqueu [] o [] per canviar la visualització de l'índex.
Per mostrar totes les destinacions registrades a la llibreta d'adreces, seleccioneu [Totes].
En especificar les destinacions que es mostraran per les inicials del nom, seleccioneu [A-Z], [0-9], o [ABC] a [YZ].
Elements de l'operació de destinació
Aquests apareixen a la part inferior de la pantalla. Premeu per a registrar, editar o eliminar una destinació, o per a especificar una destinació a la qual enviar dades.
Per als elements que no siguin [Desar dest.], seleccioneu la casella de verificació d'una destinació i, a continuació, realitzeu l'operació.
Quan escolliu la llibreta d'adreces des de la pantalla [Inici], premeu la destinació per mostrar la pantalla de fax amb la destinació especificada introduïda.
99L0-033