Funcions bàsiques

Aquest capítol descriu les operacions bàsiques comunes a totes les funcions de l'equip i com entendre la disposició de la pantalla.
Gestió i estalvi d'energia
Podeu apagar l'equip per a conservar l'energia o en netejar i reiniciar l'equip per aplicar els paràmetres
Podeu utilitzar el mode repòs per reduir el consum d'energia.
Encesa i apagat de l'equip
Reducció del consum d'energia (mode repòs)
Ús del tauler operatiu
Utilitzeu el tauler d'operacions per llegir, copiar i utilitzar altres funcions i per configurar els paràmetres de l'equip.
Ús del tauler d'operacions
Quan aparegui la pantalla d'inici de sessió, introduïu la informació d'inici de sessió necessària per continuar amb les operacions.
Inici de la sessió a l'equip
Col·locació dels originals i càrrega de paper
Col loqueu l'original al vidre de còpia o a l'alimentador a l'hora de llegir, enviar un fax o fer còpies
Carregueu el paper d'impressió i còpia al calaix de paper.
Col·locació dels originals
Càrrega de paper
Registre i especificació de destinacions (Model de panell tàctil)
Registreu destinacions per a l'enviament de faxos a la llibreta d'adreces de l'equip.
A més d'especificar les destinacions des de la llibreta d'adreces, també podeu introduir-les directament, utilitzar el registre de treballs de transmissió i utilitzar altres mètodes per a especificar-les.
Registre de destinacions (llibreta d'adreces) (Model de panell tàctil)
Especificació de destinacions (Model de panell tàctil)
Personalització de les opcions
Podeu canviar els paràmetres perquè l'ús de l'equip sigui més fàcil i pràctic.
Per canviar les opcions predeterminades
Ajust del volum (Model de panell tàctil)
99L0-022