Ajust del volum (Model de panell tàctil)

Podeu ajustar el volum dels sons emesos per l'equip.
També podeu configurar si l'equip emet sons que us notifiquin les operacions i els estats.

Ajustar el volum del fax

Podeu ajustar el volum del to emès en enviar i rebre faxos.
Aquesta secció descriu com s'ajusta el volum mitjançant el tauler d'operacions.
També podeu ajustar el volum a través de la IU remota des d'un ordinador. Gestió de l’equip des d’un ordinador (IU remota)
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
2
Premeu [Preferències]  [Opcions de volum].
La pantalla [Opcions de volum] es mostra a la pantalla.
3
Premeu [To del fax].
4
Arrossegueu el botó a l'esquerra o a la dreta per ajustar el volum i premeu [Aplicar].
El volum s'ha ajustat.
Si arrossegueu el botó a la dreta, el volum augmenta.
Si arrossegueu el botó a l'extrem esquerre, el so queda silenciat.

Ajust d'altres sons de la funció de fax

Podeu ajustar el volum del so del fax entrant i dels sons que us notifiquen quan els faxos s'envien i reben amb èxit, i quan els originals es llegeixen amb èxit.
També podeu configurar els paràmetres [To de fi de TX], [To de fi de RX] i [To de fi de lectura] per a emetre un so només quan es produeix un error.
Aquesta secció descriu com s'ajusta el volum mitjançant el tauler d'operacions.
També podeu ajustar el volum a través de la IU remota des d'un ordinador. Gestió de l’equip des d’un ordinador (IU remota)
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
2
Premeu [Preferències]  [Opcions de volum].
La pantalla [Opcions de volum] es mostra a la pantalla.
3
Seleccioneu l'element el volum del qual desitgeu ajustar.
[So de trucada]
Ajusteu el volum del so que us notifica els faxos entrants.
[To de fi de TX]
Ajusteu el volum del so que us notifica que l'enviament d'un fax ha finalitzat.
[To de fi de RX]
Ajusteu el volum del so que us notifica que la recepció d'un fax ha finalitzat.
[To de fi de lectura]
Ajusteu el volum del so que us notifica que la lectura d'un original de fax ha finalitzat.
4
Arrossegueu el botó a l'esquerra o a la dreta per ajustar el volum i premeu [Aplicar].
Si arrossegueu el botó a la dreta, el volum augmenta.
Si arrossegueu el botó a l'extrem esquerre, el so queda silenciat.
Per emetre un so de finalització només quan es produeixi un error, premeu [Només error] [Activat].
5
Premeu [Aplicar].
El volum s'ha ajustat.

Configuració dels sons de notificació per a operacions i estats

També podeu configurar si voleu que l'equip emeti sons que us informin de les operacions i els estats, com per exemple si es detecten errors mentre utilitzeu el tauler d'operacions.
Aquesta secció descriu com es configuren els paràmetres mitjançant el tauler d'operacions.
També configurar els paràmetres a través de la IU remota des d'un ordinador. Gestió de l’equip des d’un ordinador (IU remota)
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
2
Premeu [Preferències]  [Opcions de volum].
La pantalla [Opcions de volum] es mostra a la pantalla.
3
Seleccioneu l'element per establir.
4
Configureu si voleu que s'emetin sons de notificació. Pantalla [Opcions de volum] (Model de panell tàctil)
Perquè s'emetin sons de notificació, seleccioneu [Activat].
99L0-03K