Gestió de l’equip des d’un ordinador (IU remota)

Amb IU remota, podeu utilitzar un navegador web en un ordinador per comprovar l'estat de funcionament de l'equip, canviar-ne la configuració i desar destinacions a la llibreta d'adreces. Podeu gestionar l'equip des d'una ubicació remota i gestionar eficientment les llargues operacions de configuració i registre des de l'ordinador.
La IU remota té els dos modes següents: Les funcions disponibles amb la IU remota van en funció del mode al qual tingueu la sessió iniciada.
Mode d'administrador del sistema
Podeu utilitzat totes les funcions de la IU remota.
Mode d'usuari general
Podeu controlar l'ús, veure els registres, cancel·lar la impressió i canviar alguns paràmetres.

Consulteu també

Es recomana configurar les funcions següents per evitar l'ús no autoritzat de la IU remota per part de tercers:
ID administrador sistema
Definiu l'ID de l'administrador del sistema, que és el compte d'administrador exclusiu, perquè només els usuaris amb l'ID puguin entrar al mode d'administrador del sistema.
Configuració de l'ID de departament i del PIN per a l'administrador
PIN d'accés a la IU remota
Configureu aquest paràmetre per exigir la introducció d'un PIN en iniciar la sessió a la IU remota, de manera que només els usuaris amb el PIN puguin utilitzar-la.
Establiment del PIN per utilitzar la IU remota
99L0-078