Pàgina del Portal de la IU remota

Quan inicieu la sessió a IU remota, apareix la pàgina del Portal (pàgina superior). Des d'aquí es pot comprovar l'estat de les operacions de l'equip, veure informació diversa i canviar els paràmetres amb operacions de tecles.
[Device Name]
Mostra el nom del dispositiu establert a [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[Product Name]/[Product Name (Serial Number):]
Mostra el nom del producte de l'equip.
Segons el model, també pot aparèixer el número de sèrie.
[Location]
Mostra la ubicació de la instal·lació establerta a [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[Login User]
Mostra la informació de l'usuari connectat.
[Log Out]
Es tanca la sessió a la IU remota i es mostra la pantalla inicial de sessió.
[Language]
Podeu canviar l'idioma de visualització de la IU remota.
* L'idioma de visualització de l'ordinador i de la IU remota ha de ser el mateix. Si no utilitzeu el mateix idioma, és possible que la informació introduïda no es mostri correctament o que no pugui fer referència a una carpeta, un servidor o una altra destinació especificada.
[Mail to System Manager]
Crea un correu electrònic per a l'administrador indicat a [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information].
[Last Updated]
Mostra la data i l'hora de la darrera actualització de la informació que apareix a la pàgina del Portal.
Feu clic a [] a la dreta de la data i hora per actualitzar-les.
[Device Basic Information]
Mostra l'estat actual i la informació d'errors de l'equip.
Quan es produeix un error, es mostra un enllaç a la pantalla d'informació d'errors.
[Consumables Information]
Mostra la informació sobre l'origen del paper i la quantitat de tinta restant al cartutx de tòner.
Feu clic a [Check Consumables Details] per mostrar el nom del cartutx de tòner.
[Support Link]
Mostra un enllaç a la informació d'ajuda per a aquest equip que s'estableix a [Settings/Registration] [License/Other] [Support Link].
[Status Monitor/Cancel]
Feu-hi clic perquè aparegui la pantalla [Status Monitor/Cancel].
Des d'aquí, podeu comprovar l'estat i els registres d'una funció, l'estat de funcionament de l'equip i la informació sobre els errors. Comprovació de l'ús i els registres amb la IU remota
[Settings/Registration]
Feu-hi clic perquè aparegui la pantalla [Settings/Registration].
Si heu iniciat la sessió amb el mode de l'administrador del sistema, podeu canviar qualsevol configuració i fer operacions com desar i importar dades.
Els elements que es poden configurar a la pantalla [Settings/Registration] són pràcticament els mateixos que els del tauler d'operacions, però alguns elements només es poden configurar amb el tauler d'operacions o amb la IU remota. Elements del menú d'opcions
Depenent de l'element, és possible que hàgiu de reiniciar l'equip perquè s'apliquin els paràmetres. Si cal reiniciar, apareix un missatge a la part superior de la pantalla.
[Address Book]
Feu-hi clic perquè aparegui la pantalla [Address Book].
Si heu iniciat la sessió amb el mode de l'administrador del sistema, podeu desar i editar destinacions a la llibreta d'adreces. Registre de destinacions a la llibreta d'adreces (Remote UI) (IU remota) (Model de panell tàctil)
99L0-07A