Lectura (desament en un ordinador)

Podeu llegir un original i desar les dades llegides a un ordinador connectat a l'equip. Amb només utilitzar l'equip, podeu desar les dades llegides en un ordinador.
L'original es llegeix i les dades es desen segons la configuració de MF Scan Utility instal·lada en l'ordinador.
Preparatius necessaris
Realitzeu els preparatius, com la instal·lació del controlador de l'escàner (ScanGear MF) i de l'aplicació (MF Scan Utility) en l'ordinador utilitzat com a ubicació d'emmagatzematge. Preparació per a desar les dades llegides en un ordinador
Si apareix la pantalla ScanGear MF en l'ordinador utilitzat com a ubicació per al desament, tanqueu la pantalla.

Model de panell tàctil

1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Al tauler d'operacions, premeu [Lectura] de la pantalla [Inici].Pantalla [Inici]
A continuació, apareixerà la pantalla de selecció de tipus de lectura.
3
Premeu [Ordinador].
Apareix la pantalla per a seleccionar l'ordinador que s'utilitzarà com a ubicació de desament.
Quan s'utilitza l'equip només amb un ordinador connectat per USB, apareix la pantalla de lectura.
4
Seleccioneu la configuració de lectura i premeu .
La lectura de l'original comença.
El format de les dades llegides, la ubicació per desar-les en l'ordinador i altres paràmetres s'estableixen per a cada configuració de lectura. L'original es llegeix segons la configuració de lectura seleccionada.
Per cancel·lar la lectura, premeu [Cancel·lar]  [Sí].Cancel·lació de la lectura
Una vegada finalitzada la lectura, la carpeta de destinació apareix a la pantalla de l'ordinador seleccionat.
* De manera predeterminada, es crea una subcarpeta amb la data de lectura a la carpeta [Documents] (Windows) o a la carpeta [Imatges] (macOS), i les dades llegides es desen en aquesta carpeta.
Quan aparegui [Llegir següent: Inici]
Quan es col·loqui un original al vidre de còpia i es llegeixi, apareixerà la pantalla per llegir originals addicionals.
Per seguir llegint originals, col·loqueu-los al vidre de còpia i premeu .
Premeu [Acabar lect.] per desar les dades llegides.
* Si la mida de l'original és diferent, pot ser que falti una part de la imatge o que es llegeixi més petita.

Model LCD de 5 línies

1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Al tauler d'operacions, premeu [Lectura] de la pantalla [Inici] . Pantalla [Inici]
A continuació, apareixerà la pantalla de selecció de tipus de lectura.
3
Premeu [Ordinador] .
Apareix la pantalla per a seleccionar l'ordinador que s'utilitzarà com a ubicació de desament.
Quan s'utilitza l'equip només amb un ordinador connectat per USB, apareix la pantalla de lectura.
4
Seleccioneu la configuració de lectura i premeu .
La lectura de l'original comença.
El format de les dades llegides, la ubicació per desar-les en l'ordinador i altres paràmetres s'estableixen per a cada configuració de lectura. L'original es llegeix segons la configuració de lectura seleccionada.
Per cancel·lar la lectura, premeu [<Cancel·lar>] [Sí] . Cancel·lació de la lectura
Una vegada finalitzada la lectura, la carpeta de destinació apareix a la pantalla de l'ordinador seleccionat.
* De manera predeterminada, es crea una subcarpeta amb la data de lectura a la carpeta [Documents] (Windows) o a la carpeta [Imatges] (macOS), i les dades llegides es desen en aquesta carpeta.
Quan aparegui [Llegir següent: Inici]
Quan es col·loqui un original al vidre de còpia i es llegeixi, apareixerà la pantalla per llegir originals addicionals.
Per seguir llegint originals, col·loqueu-los al vidre de còpia i premeu .
Premeu [<Acabar lectura>]  per desar les dades llegides.
* Si la mida de l'original és diferent, pot ser que falti una part de la imatge o que es llegeixi més petita.
Comprovació o canvi de les opcions de lectura o de la ubicació de desament
Podeu comprovar i canviar les opcions de lectura seleccionades al Pas 5 utilitzant la MF Scan Utility en l'ordinador utilitzat com a ubicació de desament. Iniciar MF Scan Utility
99L0-049