Restricció de la impressió (Model de panell tàctil)

Podeu exigir als usuaris que no imprimeixin immediatament els faxos rebuts. Així podeu evitar no només que s'imprimeixin documents inesperats o que es robi informació, sinó també que s'imprimeixi innecessàriament, i així estalviareu paper.
99L0-06W