[Procés especial]

Utilitzeu una sèrie de processos per resoldre problemes que sorgeixen a causa de factors com el tipus de paper, el material utilitzat o el seu estat.
* Els valors en negreta de color vermell són la configuració predeterminada per a cada element.

[Tractament de paper especial]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
Especifiqueu un processament especial per al paper en les situacions següents:
Si utilitzeu paper especial
Per imprimir al revers del paper imprès
Per a paper amb superfície rugosa
Si la solapa del sobre està enganxada
Si el paper es doblega durant la impressió
[Impressió revers manual (només 2 cares)]
[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Tractament de paper especial]
Si utilitzeu paper que ja s'ha imprès, la impressió al revers pot ser tènue. Si això passa, especificar [Activat] per a aquest origen del paper pot millorar els resultats d'impressió.
* Quan s'estableix en [Activat], si ha passat un temps des que es va imprimir la part frontal del paper o en funció de la humitat de l'entorn operatiu, es poden produir canvis en la qualitat de la imatge.
[Calaix 1]
[Desactivat]
[Activat]
*1 És possible que no es mostri segons el model, les opcions instal·lades i altres paràmetres.
[Mode de paper de superfície rugosa]
[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Tractament de paper especial]
Si utilitzeu paper amb una superfície rugosa, les imatges impreses poden semblar tènues. Si això passa, especificar [Activat] per a aquest origen del paper pot millorar els resultats d'impressió.
* Si especifiqueu [Activat] en aquest paràmetre, pot ser que la velocitat d'impressió sigui més lenta o que hi hagi canvis en la qualitat de la imatge.
[Calaix 1]
[Desactivat]
[Activat]
[Mode Reducció de l'adhesió de sobres]
[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Tractament de paper especial]
Segons el tipus de sobre i l'entorn operatiu, la solapa del sobre pot enganxar-se cap avall durant la impressió. Si això passa, especificar [Activat] en aquest paràmetre pot reduir la probabilitat que les solapes del sobre s'enganxin cap avall.
* Si s'estableix en [Activat], és possible que la impressió s'esvaeixi perquè el tòner no queda totalment fixat al paper.
[Desactivat]
[Activat]
[Correcció paper cargolat]
[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Tractament de paper especial]
En funció del paper utilitzat, el paper es podria doblegar durant la impressió. Si això passa, especificar [Activat] en aquest paràmetre pot evitar el doblegament del paper.
* Especificar [Activat] en aquest paràmetre, pot fer que la impressió quedi esvaïda.
[Desactivat]
[Activat]

[Reduir adhesió paper sortida]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
En impressions a doble cara amb diverses pàgines, els fulls impresos poden enganxar-se. Si això passa, especificar [Activat] en aquest paràmetre pot reduir la probabilitat que els papers s'enganxin.
* Aquesta opció també és efectiva per a la impressió a una cara.
[Desactivat]
[Activat]

[Mode d'humitat alta]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
La impressió en un entorn amb humitat pot provocar una densitat d'impressió desigual. Si això passa, especificar [Activat] pot millorar els resultats d'impressió.
* Especificar [Activat] en aquest paràmetre pot causar que les imatges o el text quedin borrosos en entorns amb poca humitat.
[Desactivat]
[Activat]

[Mode d'humitat baixa]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
La impressió en un entorn amb poca humitat pot causar que les imatges o el text quedin borrosos. En aquest cas, seleccionar [Mode 1] pot millorar els resultats d'impressió. Si això no funciona, intenteu seleccionar [Mode 2] i després [Mode 3].
* Activar aquesta opció pot reduir la densitat o crear esvaïment en un ambient humit.
[Desactivat]
[Mode 1]
[Mode 2]
[Mode 3]

[Correcció de desplaçament en calent 1]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
Si imprimiu en paper de mida petita i després continueu imprimint en un paper més gran, poden aparèixer imatges fantasma a les seccions no impreses del paper. En aquest cas, seleccionar [Activat] pot millorar els resultats d'impressió.
* Quan seleccioneu [Activat], la velocitat d'impressió pot disminuir.
[Desactivat]
[Activat]

[Prevenció entelament]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
Les àrees blanques (en blanc) de la imatge impresa poden aparèixer enfosquides. Si això passa, especificar [Activat] pot corregir el problema.
* Quan seleccioneu [Activat], la densitat d'impressió pot disminuir.
[Desactivat]
[Activat]

[Millora de la fixació]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
En funció del tipus de paper i de l'entorn operatiu, el tòner de les imatges impreses es pot desenganxar. Si això passa, especificar [Mode 1] en aquesta opció pot millorar els resultats d'impressió. Si això no resol el problema, especifiqueu [Mode 2].
* Activar aquesta opció pot provocar que apareguin imatges fantasma a les zones en blanc.
[Desactivat]
[Mode 1]
[Mode 2]

[Transport correcte de paper]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
La impressió contínua pot provocar encallaments de paper repetits. En aquest cas, seleccionar [Activat] pot reduir la freqüència dels encallaments de paper.
* Quan seleccioneu [Activat], la velocitat d'impressió pot disminuir.
[Desactivat]
[Activat]

[Mode de paper talc]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
Si utilitzeu paper amb molta pols, la imatge impresa es pot esvair o poden aparèixer ratlles a la imatge. En aquest cas, seleccionar [Activat] pot millorar els resultats d'impressió.
* Quan seleccioneu [Activat], la qualitat de la impressió pot quedar afectada.
[Desactivat]
[Activat]

[Correg imatg borrosa per Còpia]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
En funció del tipus de paper i de l'entorn operatiu, el text o les imatges copiades poden aparèixer borrosos. En aquest cas, seleccionar [Mode 1] pot millorar els resultats de còpia. Si això no funciona, intenteu seleccionar [Mode 2] i després [Mode 3].
[Desactivat]
[Mode 1]
[Mode 2]
[Mode 3]

[Corregir imatge borrosa]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
Poden aparèixer taques al paper imprès. En aquest cas, seleccionar [Mode 1] pot millorar els resultats d'impressió. Si no funciona, proveu a seleccionar el [Mode 2].
[Desactivat]
[Mode 1]
[Mode 2]

[Transferir mode d'ajust]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
Depenent del paper utilitzat, la impressió pot aparèixer desigual quan imprimiu en un ambient humit. En aquest cas, seleccionar [Mode 1] pot millorar els resultats d'impressió. Si no funciona, proveu a seleccionar el [Mode 2].
* Si aquesta opció està habilitada, la densitat d'impressió pot variar en un entorn amb poca humitat.
[Desactivat]
[Mode 1]
[Mode 2]

[Reduir impress dèbil després subst cart.]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial]
La impressió es pot esvair immediatament després d'instal·lar un cartutx de tòner de substitució. Si això passa, especificar [Activat] en aquesta opció pot millorar els resultats d'impressió. Aquest paràmetre es farà efectiu la propera vegada que se substitueixi un cartutx de tòner.
* Especificar [Activat] farà que el temps d'espera entre la substitució del cartutx de tòner i la possibilitat d'imprimir sigui més llarg de l'habitual.
[Desactivat]
[Activat]
99L0-088