[Manteniment]

Realitzeu el manteniment per a netejar l'equip.
* Els valors en negreta de color vermell són la configuració predeterminada per a cada element.

[Netejar la unitat de fixació]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Manteniment]
Realitzeu aquesta operació per netejar la unitat de fixació si apareixen ratlles negres al paper imprès després de procediments com la substitució del cartutx de tòner. Neteja de la unitat de fixació

[Netejar tambor]

[Menú] [Ajust/Manteniment] [Manteniment]
Si la impressió conté taques, és possible que el tambor estigui brut. Realitzeu aquesta operació per netejar el tambor. Neteja del tambor
99L0-089