[Opcions de funció]

Especifiqueu les opcions per a la impressió, la lectura, el fax i la còpia.
* Els valors en negreta de color vermell són la configuració predeterminada per a cada element.

[Comú]

[Menú] [Opcions de funció]
Especifiqueu les opcions de l'operació de la funció, com l'origen de paper, la impressió i la lectura.
[Comú]

[Còpia]

[Menú] [Opcions de funció]
Especifiqueu les opcions per a la còpia.
[Còpia]

[Impressora]

[Menú] [Opcions de funció]
Especifiqueu les opcions de la impressora.
[Impressora]

[Enviar]

[Menú] [Opcions de funció]
Especifiqueu les opcions per a l'enviament de faxos i dades llegides.
[Enviar]

[Rebre/Reenviar]

[Menú] [Opcions de funció]
Especifiqueu les opcions per rebre i reenviar faxos.
[Rebre/Reenviar] (Model de panell tàctil)
99L0-08A