[Opcions de TCP/IP]

Especifiqueu la configuració per utilitzar l'equip en una xarxa TCP/IP.
* Els valors en negreta de color vermell són la configuració predeterminada per a cada element.

[Opcions d'IPv4]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Especifiqueu les opcions per utilitzar l'equip en un entorn IPv4.
[Opcions d'adreça IP]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP] [Opcions d'IPv4]
Establiu l'adreça IPv4 automàticament o manualment. Configuració d'adreces IPv4
[Obtenció automàtica]
[Seleccionar protocol]
[Desactivat]
[DHCP]
[IP automàtica]
[Desactivat]
[Activat]
[Obtenció manual]*1
[Adreça IP]: 0.0.0.0
[Màscara de subxarxa]: 0.0.0.0
[Adreça porta d'enllaç]: 0.0.0.0
[Revisar opcions]
*1 És possible que no es mostri segons el model, les opcions instal·lades i altres paràmetres.
[Ordre PING]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP] [Opcions d'IPv4]
Executeu una ordre PING per comprovar si l'equip es pot connectar als dispositius de la xarxa. Comprovació de la capacitat de l'equip de connectar-se a dispositius de la xarxa
[Opcions de DNS]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP] [Opcions d'IPv4]
Especifiqueu la configuració de DNS quan utilitzeu l'equip en un entorn amb un sistema de noms de domini (DNS) implementat. Configuració de DNS
[Opcions del servidor DNS]
[Servidor DNS primari]: 0.0.0.0
[Servidor DNS secundari]: 0.0.0.0
[Opcions de nom amfitrió/nom domini DNS]
[Nom de l'amfitrió]
[Nom de domini]
[Opcions d'actualització dinàmica DNS]
[Desactivat]
[Activat]
[Interv. act. din. DNS]
De 0 a 24 a 48 (hr.)
[Opcions d'mDNS]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP] [Opcions d'IPv4]
Especifiqueu la configuració de mDNS per utilitzar les funcions DNS en un entorn com Bonjour sense DNS instal·lat.
[Desactivat]
[Activat]
[Nom d'mDNS]
[Ajusts de l'opció DHCP]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP] [Opcions d'IPv4]
Especifiqueu les opcions per utilitzar un servidor DHCP en un entorn IPv4 amb un sistema de noms de domini (DNS) implementat. Configuració de DNS
[Obtenir nom de l'amfitrió]
[Desactivat]
[Activat]
[Actualització dinàmica de DNS]
[Desactivat]
[Activat]
[Obtenir adreça servidor DNS]
[Desactivat]
[Activat]
[Obtenir nom del domini]
[Desactivat]
[Activat]
[Obtenir adreça servidor WINS]
[Desactivat]
[Activat]

[Opcions d'IPv6]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Especifiqueu les opcions per utilitzar l'equip en un entorn IPv6.
Podeu configurar diverses adreces IPv6 i utilitzar-les al mateix temps. Configuració d'adreces IPv6
[Usar IPv6]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]  [IPv6 Settings]
Configurar si s'utilitza IPv6.
[Desactivat]
[Activat]
[Revisar opcions]
[Opcions d'adreça sense estat]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]  [IPv6 Settings]
Configurar si s'utilitza una direcció sense estat.
[Desactivat]
[Activat]
[Revisar opcions]
[Usar DHCPv6]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]  [IPv6 Settings]
Configurar si utilitzarà una direcció amb estat obtinguda d'un servidor DHCP utilitzant DHCPv6.
[Desactivat]
[Activat]
[Revisar opcions]
[Opcions de DNS]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]  [IPv6 Settings]
Especifiqueu la configuració de DNS quan utilitzeu l'equip en un entorn amb un sistema de noms de domini (DNS) implementat. Configuració de DNS
[Opcions de nom amfitrió/nom domini DNS]
[Usar amfit./dom. IPv4]
[Desactivat]
[Nom de l'amfitrió]
[Nom de domini]
[Activat]
[Opcions d'actualització dinàmica DNS]
[Desactivat]
[Activat]
[Desar l'adreça manual]
[Desactivat]
[Activat]
[Desar adreça amb estat]
[Desactivat]
[Activat]
[Desar ad. sense estat]
[Desactivat]
[Activat]
[Interv. act. din. DNS]
De 0 a 24 a 48 (h)
[Opcions d'mDNS]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]  [IPv6 Settings]
Especifiqueu la configuració de mDNS per utilitzar les funcions DNS en un entorn com Bonjour sense DNS instal·lat.
[Desactivat]
[Activat]
[Nom IPv4 per a mDNS]
[Desactivat]
[Nom d'mDNS]
[Activat]
[Ajusts de l'opció DHCP]
[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]  [IPv6 Settings]
Especifiqueu les opcions per utilitzar un servidor DHCP en un entorn IPv4 amb un sistema de noms de domini (DNS) implementat. Configuració de DNS
[Obtenir adreça servidor DNS]
[Desactivat]
[Activat]
[Obtenir nom del domini]
[Desactivat]
[Activat]

[Opcions de WINS]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Configureu WINS (Windows Internet Name Service) quan utilitzeu l'equip en un entorn de xarxa que utilitza tant NetBIOS com TCP/IP. Configuració de WINS
[Resolució WINS]
[Desactivat]
[Activat]
[Adreça servidor WINS]: 0.0.0.0

[Opcions d'LPD]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Especifiqueu si voleu utilitzar el protocol LPD. Configuració de LPD, RAW o WSD
Si s'utilitza el protocol LPD, també podeu establir l'hora des de l'inici de l'espera de la recepció, després de cancel·lar la recepció de les dades d'impressió, fins al temps d'espera.
[Opcions impressió LPD]
[Desactivat]
[Activat]
[Temps d'espera de RX]
D'1 a 5 a 60 (min.)

[Opcions de RAW]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Especifiqueu si voleu utilitzar el protocol RAW. Configuració de LPD, RAW o WSD
Si s'utilitza el protocol RAW, també podeu establir l'hora des de l'inici de l'espera de recepció, després de cancel·lar la recepció de dades d'impressió, fins al temps d'espera.
[Opcions impressió RAW]
[Desactivat]
[Activat]
[Temps d'espera de RX]
D'1 a 5 a 60 (min.)

[Opcions de WSD]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Especifiqueu si voleu utilitzar el protocol WSD. Podeu especificar aquesta opció per a cadascuna de les funcions que utilitzen el protocol WSD. Configuració de LPD, RAW o WSD
[Opcions d'impressió WSD]
[Usar impressió WSD]
[Desactivat]
[Activat]
[Usar navegació WSD]
[Desactivat]
[Activat]
[Usar detecció multidifusió]
[Desactivat]
[Activat]
[Opcions de lectura WSD]
[Usar lectura WSD]
[Desactivat]
[Activat]
[Usar lectura ordinador]
[Desactivat]
[Activat]

[Opcions d'impressió d'IPP]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Especifiqueu si voleu utilitzar IPP (Internet Printing Protocol). Podeu utilitzar IPP en imprimir i enviar faxos amb AirPrint. Configuració de les funcions i la seguretat que es faran servir amb AirPrint
Quan utilitzeu IPP, també podeu especificar si s'utilitza el xifratge TLS per a la comunicació.
[Usar impressió IPP]
[Desactivat]
[Activat]
[Permetre impressió IPP només amb TLS]
[Desactivat]
[Activat]

[Usar HTTP]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Especifiqueu si voleu utilitzar HTTP. Desactivació de la comunicació HTTP
[Desactivat]
[Activat]

[Opcions de Network Link Scan]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Especifiqueu si desitgeu utilitzar Network Link Scan. Podeu utilitzar Network Link Scan en llegir documents amb AirPrint. Configuració de les funcions i la seguretat que es faran servir amb AirPrint
Quan utilitzeu Network Link Scan, també podeu especificar si s'utilitza el xifratge TLS per a la comunicació.
* Si establiu l'opció [Usar Network Link Scan] a [Activat] s'activa la comunicació HTTP. [Usar HTTP]
[Usar Network Link Scan]
[Desactivat]
[Activat]
[Usar TLS]
[Desactivat]
[Activat]

[Opcions número de port]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Especifiqueu el número de port per al protocol utilitzat d'acord amb els números de port de l'ordinador, servidor o altre dispositiu. Canvi del número de port
[LPD]
D'1 a 515 a 65535
[RAW]
D'1 a 9100 a 65535
[Detecció multidifusió WSD]
D'1 a 3702 a 65535
[HTTP]
D'1 a 80 a 65535
[SNMP]
D'1 a 161 a 65535

[Mida MTU]

[Menú] [Preferències] [Xarxa] [Opcions de TCP/IP]
Si la comunicació s'alenteix a causa de la mida dels paquets enviats, utilitzeu-ho per canviar la mida màxima dels paquets sortints.
[1300]
[1400]
[1500]
99L0-082