Configuració de la xarxa

Per utilitzar l'equip des d'un ordinador o per connectar-se a un servidor, heu de connectar l'equip a una xarxa.
Seguiu el procediment que s'indica a continuació per connectar l'equip a una xarxa i configurar els paràmetres de l'equip d'acord amb l'entorn de xarxa.
Es requereixen privilegis d'administrador per configurar la xarxa.
La connexió de l'equip a una xarxa sense les mesures de seguretat adequades pot filtrar informació de l'equip a tercers. Protecció de la xarxa

Preparar la instal·lació de la xarxa

Proporcioneu un cable Ethernet i un encaminador d'acord amb l'entorn d'ús de l'equip.
Comproveu la informació de l'entorn de xarxa utilitzat per l'equip i la configuració de xarxa necessària. Per obtenir-ne informació, contacteu amb l'administrador de la xarxa.
Comproveu que l'ordinador i l'encaminador que s'utilitzaran a la xarxa estan correctament connectats, i completeu la configuració de la xarxa. Per obtenir més informació sobre el mètode de connexió, consulteu els manuals dels dispositius o podeu-vos en contacte amb el fabricant.

Procediment de configuració de la xarxa

Pas 1
Seleccioneu si desitgeu utilitzar la LAN per cable o sense fil i connecteu-vos a la xarxa.
Per connectar-vos a una LAN per cable
Per connectar-vos a una LAN sense fil
Pas 2
Establiu l'adreça IP.
De manera predeterminada, quan l'equip es connecta a una LAN per cable o sense fil, s'obté automàticament una adreça IP i s'estableix per a l'equip.
Per utilitzar una adreça IP específica, configureu-la manualment.
Configuració d'adreces IPv4
Configuració d'adreces IPv6
* Quan configureu una adreça IP manualment, no podeu utilitzar el tauler d'operacions per configurar alguns paràmetres d'adreça IPv6. Es recomana utilitzar el tauler d'operacions per establir l'adreça IPv4 i, a continuació, utilitzar Remote UI (IU remota) remota per establir l'adreça IPv6.
Pas 3
Configureu els paràmetres de l'equip d'acord amb l'entorn de xarxa, segons sigui necessari.
* No podeu utilitzar el tauler d'operacions per configurar alguns dels paràmetres. Es recomana configurar els paràmetres mitjançant Remote UI (IU remota) al Pas 3

Comprovacions després de configurar els paràmetres de la xarxa

Comproveu que l'equip està correctament connectat a la xarxa.
Comproveu l'adreça IP i l'adreça MAC de l'equip i una altra informació, segons sigui necessari.
Comprovació de l'estat i els paràmetres de la xarxa
99L0-016