Configuració

Després d'instal·lar l'equip, configureu els paràmetres necessaris per poder utilitzar les funcions realitzant els següents passos.

Model de panell tàctil

Els Passos 1 a 3 són els paràmetres de l'equip.
El Pas 4 és la configuració per utilitzar l'equip des d'un ordinador. Configureu aquest paràmetre per a cada ordinador que utilitzi l'equip.
Pas 1
Quan engegueu l'equip per primer cop apareixerà la pantalla (Guia de configuració) per configurar els elements necessaris per utilitzar l'equip. Configureu aquests paràmetres seguint les instruccions en pantalla.
Pas 2
Configureu les opcions de xarxa no incloses a la Guia de configuració.
Si no us heu connectat a la xarxa utilitzant la Guia de configuració, feu-ho en aquest pas.
Pas 3
Configureu els elements necessaris per realitzar les operacions de fax seguint les instruccions que apareixen a la pantalla.
Pas 4
Instal·leu al vostre ordinador el programari necessari per a utilitzar l'equip i els possibles controladors d'impressora i fax.

Consulteu també

Implementació de mesures per evitar l'accés no autoritzat
És important disposar de mesures per contrarestar els riscos de seguretat quan s'utilitza l'equip en un entorn de xarxa. Consulteu exemples de mesures que podeu prendre amb l'equip.
Mesures per evitar l'accés no autoritzat
Comprovació de les funcions disponibles
Les funcions disponibles a l'equip varien segons el model. Comproveu les funcions disponibles al vostre model.
Funcions i opcions compatibles
Configuració dels paràmetres necessaris per utilitzar les funcions de l'equip
És possible que alguns models exigeixin paràmetres addicionals Per obtenir més informació sobre els paràmetres necessaris per a cada funció, consulteu el següent:
Preparatius d'impressió
Preparatius per a l'enllaç amb dispositius mòbils i la integració amb un servei al núvol

Model LCD de 5 línies

Els Passos 1 i 2 són els paràmetres de l'equip.
El Pas 3 és la configuració per utilitzar l'equip des d'un ordinador. Configureu aquest paràmetre per a cada ordinador que utilitzi l'equip.
Pas 1
Quan engegueu l'equip per primer cop apareixerà la pantalla (Guia de configuració) per configurar els elements necessaris per utilitzar l'equip. Configureu aquests paràmetres seguint les instruccions en pantalla.
Pas 2
Configureu les opcions de xarxa no incloses a la Guia de configuració.
Si no us heu connectat a la xarxa utilitzant la Guia de configuració, feu-ho en aquest pas.
Pas 3
Instal·leu al vostre ordinador el programari necessari per a utilitzar l'equip i el controlador de la impressora.

Consulteu també

Implementació de mesures per evitar l'accés no autoritzat
És important disposar de mesures per contrarestar els riscos de seguretat quan s'utilitza l'equip en un entorn de xarxa. Consulteu exemples de mesures que podeu prendre amb l'equip.
Mesures per evitar l'accés no autoritzat
Comprovació de les funcions disponibles
Les funcions disponibles a l'equip varien segons el model. Comproveu les funcions disponibles al vostre model.
Funcions i opcions compatibles
Configuració dels paràmetres necessaris per utilitzar les funcions de l'equip
És possible que alguns models exigeixin paràmetres addicionals Per obtenir més informació sobre els paràmetres necessaris per a cada funció, consulteu el següent:
Preparatius d'impressió
Preparatius per a l'enllaç amb dispositius mòbils i la integració amb un servei al núvol
99L0-013