El text o les imatges són borrosos

Solucioneu els problemes comprovant els passos següents:

Pas 1: Comprovació del paper

Esteu utilitzant el paper adequat?
Comproveu si el paper de l'equip es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper adequat, segons sigui necessari.
Paper admès
Càrrega de paper

Pas 2: Comprovació de l'entorn d'ús de l'equip

Esteu utilitzant l'equip en un entorn amb poca humitat?
Establir [Mode d'humitat baixa] a [Mode 1] pot resoldre aquest problema. Si això no funciona, intenteu seleccionar [Mode 2] i després [Mode 3] en ordre.
Model de panell tàctil
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Mode d'humitat baixa] seleccioneu el mode
Model LCD de 5 línies
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Menú] [Ajust/Manteniment]  [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Mode d'humitat baixa]  seleccioneu el mode
* Activar aquesta opció pot reduir la densitat o crear esvaïment en un ambient humit.
Esteu utilitzant l'equip en un entorn humit?
Establir [Mode d'humitat alta] a [Activat] pot resoldre aquest problema.
Model de panell tàctil
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Mode d'humitat alta] [Activat]
Model LCD de 5 línies
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions  [Menú]  [Ajust/Manteniment]  [Ajustar qualitat d'imatge]  [Procés especial]  [Mode d'humitat alta]  [Activat] 
* Establir-ho a [Activat] pot fer que les imatges i el text quedin desenfocats en entorns amb poca humitat.
Utilitzeu l'equip en un entorn amb canvis de temperatura sobtats?
Els canvis sobtats de temperatura poden crear condensació, cosa que pot provocar que les imatges i el text quedin esvaïts o borrosos. Continuar usant l'equip en aquestes condicions pot resultar en encallaments de paper, defectes d'impressió, avaries o altres problemes. Deixeu que l'equip s'ajusti a la temperatura i la humitat ambient durant un mínim de 2 hores abans de fer-lo servir.

Pas 3: Comprovació de la configuració especial de processament

Està activat [Corregir imatge borrosa]?
Establir [Corregir imatge borrosa] a [Mode 1] pot millorar els resultats d'impressió. Si no funciona, seleccioneu el [Mode 2].
Model de panell tàctil
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Corregir imatge borrosa] [Mode 1] o [Mode 2]
Model LCD de 5 línies
Pantalla [Inici] al tauler d'operacions [Menú]  [Ajust/Manteniment]  [Ajustar qualitat d'imatge]  [Procés especial] [Corregir imatge borrosa] [Mode 1] o [Mode 2] 
99L0-0AE