Apareixen ratlles

Solucioneu els problemes comprovant en l'ordre següent:

Pas 1: Comprovació del paper

Esteu utilitzant el paper adequat?
Comproveu si el paper de l'equip es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper adequat, segons sigui necessari.
Paper admès
Càrrega de paper

Pas 2: Comprovació del vidre de còpia

Està brut el vidre de còpia?
Netegeu el vidre de còpia, l'alimentador i la part inferior del vidre si estan bruts.
Neteja del vidre de còpia
Neteja de l'alimentador

Pas 3: Comprovació del cartutx de tòner

Comproveu la quantitat restant de tòner al cartutx de tòner.
Si la quantitat restant de tòner al cartutx és baixa, substituïu-lo.
Comprovació de la quantitat de consumibles restants
Substitució del cartutx de tòner
* En funció de les condicions d'ús de l'equip, la quantitat real de tòner restant pot ser inferior a la indicada o les parts en poden estar deteriorades.

Pas 4: Comprovació de l'entorn d'ús de l'equip

Utilitzeu l'equip en un entorn amb canvis de temperatura sobtats?
Els canvis sobtats de temperatura poden crear condensació, cosa que pot provocar que les imatges i el text quedin esvaïts o borrosos. Continuar usant l'equip en aquestes condicions pot resultar en encallaments de paper, defectes d'impressió, avaries o altres problemes. Deixeu que l'equip s'ajusti a la temperatura i la humitat ambient durant un mínim de 2 hores abans de fer-lo servir.
L'equip està instal·lat en un lloc subjecte a vent fort, com ara el de l'aire condicionat?
Si és així, ajusteu la direcció de l'aire i el volum de l'aire condicionat.
Si això no funciona, establir [Canviar mètode d'alimentació de paper] a [Prioritzar cara d'impressió] pot millorar el problema.
Model de panell tàctil
[Inici] al tauler d'operacions [Menú] [Opcions de funció] [Comú] [Opcions d'alimentació de paper] [Canviar mètode d'alimentació de paper]  [Calaix 1]  [Prioritzar cara d'impressió]
Model LCD de 5 línies
[Inici] al tauler d'operacions [Menú] [Opcions de funció] [Comú] [Opcions d'alimentació de paper] [Canviar mètode d'alimentació de paper]  [Calaix 1]  [Prioritzar cara d'impressió]
* Quan seleccioneu [Prioritzar cara d'impressió], la velocitat d'impressió de les impressions a una cara disminuirà.
Intenteu utilitzar el mode d'ajust de sortida
Establir [Mode d'ajustament de sortida] a [Activat] pot resoldre aquest problema.
Model de panell tàctil
[Inici] al tauler d'operacions [Menú] [Opcions de funció] [Impressora] [Opcions d'impressora] [Qualitat d'impressió]  [Mode d'ajustament de sortida]  [Activat]
Model LCD de 5 línies
[Inici] al tauler d'operacions [Menú] [Opcions de funció] [Impressora] [Opcions d'impressora] [Qualitat d'impressió] [Mode d'ajustament de sortida]  [Activat]
* Quan seleccioneu [Activat], la velocitat d'impressió pot disminuir.

Pas 5: Comprovació de l'estat de manteniment

Heu netejat la unitat de fixació?
Aquests símptomes es poden produir quan la unitat de fixació està bruta. En aquest cas, netegeu la unitat de fixació. Neteja de la unitat de fixació
99L0-0A8