L'equip connectat a través del port WSD no es mostra durant la instal·lació del controlador

Solucioneu el problema comprovant els elements següents.
Comproveu la configuració de l'equip.
Configureu els paràmetres següents si no s'han configurat.
L'equip s'ha de reiniciar per aplicar la configuració.
Impressió WSD i configuració de descobriment multidifusió
Inicieu sessió a Remote UI (IU remota) en mode d'administrador del sistema [Settings/Registration] [Network Settings] [WSD Settings] [Edit] seleccioneu les caselles [Use WSD Printing] i [Use Multicast Discovery] [OK] reinicieu l'equip.
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] a la pantalla [Inici] i seleccioneu [Preferències] per configurar els paràmetres. [Opcions de WSD]
Comproveu la configuració de xarxa del sistema operatiu.
Configureu els paràmetres següents si no s'han configurat.
A Windows, feu clic a [] (Start) [] (Settings) [Xarxa i Internet] [Estat] [Canvia les propietats de la connexió] [Perfil de red] [Privada]
Comproveu si el controlador està instal·lat.
Utilitzeu el següent procediment per comprovar si es mostra el controlador de l'equip.
A Windows, feu clic a [] (Start) [] (Settings) [Dispositius] [Impressores i escàners] comproveu si es mostra el controlador.
Si es mostra el controlador, està instal·lat. En aquest cas, desinstal·leu el controlador i torneu a instal·lar-lo.
Per obtenir més informació sobre la desinstal·lació i la instal·lació de controladors, consulteu el manual del controlador al web del manual en línia.
https://oip.manual.canon/
99L0-0C3