Doğrudan Bağlantı İçin Hazırlıklar

Makinenin Doğrudan Bağlantı işlevini etkinleştirin. Makine bir ağa bağlı değilse Ağ Bağlantısı Türü ayarlarını kontrol etmeniz gerekir.

Doğrudan Bağlantı İşlevini Etkinleştirme

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. [Doğrudan Bağlantı Ayarları]
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.
1
Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma
2
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası
3
[Ağ Ayarları] [Doğrudan Bağlantı Ayarları] [Düzenle] öğelerine tıklayın.
[Doğrudan Bağlantı Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.
4
[Doğrudan Bağlantı Kullan] onay kutusunu işaretleyin.
5
Doğrudan Bağlantı işlevini gerektiği gibi yapılandırın.
Aynı anda birden fazla mobil cihaz bağlarken, SSID ve ağ anahtarını belirtmeniz gerekir.
Bağlantıyı Otomatik Olarak Sonlandırma
[Doğrudan Bağlantı Oturumunu Sonlandır] onay kutusunu işaretleyin ve doğrudan bağlantının sonlandırılmadan önceki süresini girin. Birden fazla mobil cihaz bağlanırsa son başlatılan bağlantının üzerinden söz konusu süre geçtiğinde bunların bağlantısı kesilecektir.
Bağlantı İçin IP Adresini Değiştirme
[Doğrudan Bağlantı için IP Adresi] kısmına herhangi bir IP adresi girin.
SSID ve Ağ Anahtarını Belirtme (Aynı Anda Birden Fazla Mobil Cihaz Bağlarken)
Varsayılan olarak, her doğrudan bağlantı gerçekleştirildiğinde makine SSID'si ve ağ anahtarına otomatik olarak rastgele bir karakter dizesi atanır.
SSID'yi ve ağ anahtarını manuel olarak belirtmek için [Erişim Noktası Modu Ayarları] kısmında [Kullanılacak SSID'yi Belirle] veya [Kullanılacak Ağ Anahtarını Belirle] onay kutusunu işaretleyin ve SSID ya da ağ anahtarını tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak girin.
Mobil Cihazların Daima Makineye Bağlanmasına İzin Verme
Varsayılan olarak, bir doğrudan bağlantı kurmak istediğinizde makineyi bekleme durumuna getirmek için işletim panelini kullanmanız gerekir.
Mobil cihazların daima makineye bağlanmasına izin vermek için [Erişim Noktası Modu Ayarları] kısmında SSID'yi ve ağ anahtarını belirtin ve [Bağlantıyı Etkin Tut] kısmında [SSID/Ağ Anahtarı Belirtilirse Her Zaman Etkin Tut] onay kutusunu işaretleyin.
6
[Tamam] öğesine tıklayın.
7
Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması
Ayarlar uygulanır.

Makinenin Ağ Bağlantısı Türünü Kontrol Etme

Makine bir ağa (kablolu ya da kablosuz LAN) bağlı değilse ağ bağlantısı türünün kablolu LAN'a ayarlandığından emin olun.
Makine bir ağa bağlıysa bunu kontrol etmeniz gerekmez.

Dokunmatik panel modeli

1
İşletim panelinde öğesine basın. İşletim Paneli
[Durum Denetleme] ekranı görüntülenir.
2
[Ağ Bilgileri] [Ağ Bağlantısı Yöntemi] öğelerine basın.
[Ağ Bğlnt Yöntemi] ekranı görüntülenir.
3
[Kablolu LAN] öğesinin görüntülendiğinden emin olun.
Bağlantı türü kablolu LAN'a ayarlıysa makine bir ağa bağlı olmasa bile bir doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.
[Ağ Bğlnt Yöntemi] Kısmında [Kablosuz LAN] Görüntüleniyorsa
Makine bir kablosuz LAN'a bağlı değilse bir doğrudan bağlantı kurulamaz. Makineyi bir kablosuz LAN'a bağlayın veya bağlantı türünü kablolu LAN'a geçirin.
Kablosuz LAN'a bağlanma
Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme

5 Satırlı LCD Model

1
İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Durum Denetleme] öğelerine basın. [Ana Ekran] Ekranı
[Durum Denetleme] ekranı görüntülenir.
2
[Ağ Bilgileri] [Ağ Bağlantısı Yöntemi] öğelerine basın.
[Ağ Bğlnt Yöntemi] ekranı görüntülenir.
3
[Kablolu LAN] öğesinin görüntülendiğinden emin olun.
Bağlantı türü kablolu LAN'a ayarlıysa makine bir ağa bağlı olmasa bile bir doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.
[Ağ Bğlnt Yöntemi] Kısmında [Kablosuz LAN] Görüntüleniyorsa
Makine bir kablosuz LAN'a bağlı değilse bir doğrudan bağlantı kurulamaz. Makineyi bir kablosuz LAN'a bağlayın veya bağlantı türünü kablolu LAN'a geçirin.
Kablosuz LAN'a bağlanma
Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme
99LF-05S