[Gönder]

Taranmış verileri ve faksları gönderme ayarlarını belirtin.

[Genel Ayarlar]

[Menü] [Fonksiyon Ayarları] [Gönder]
Taranan verilerin ve faksların iletilmesini kısıtlamaya ve ayrıca bir hedef onay ekranı görüntülenmesine ilişkin ayarları belirtin.
[Genel Ayarlar] (Dokunmatik panel modeli)

[Tara ve Gönder Ayarları]

[Menü] [Fonksiyon Ayarları] [Gönder]
Taranmış verileri gönderme ayarlarını belirtin.
[Tara ve Gönder Ayarları]

[Faks Ayarları]

[Menü] [Fonksiyon Ayarları] [Gönder]
Faks gönderme ayarlarını belirtin.
[Faks Ayarları] (Dokunmatik panel modeli)
* Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak [Faks Ayarları] görüntülenemeyebilir.
99LF-08U