הסתרת גודל נייר שאינו בשימוש

מסך הגדרות הנייר מציג את גדלי הנייר הרשומים בשימוש תכוף. אם מוצגים גדלי נייר שאינם בשימוש, ניתן להסתיר אותם כדי להקל על בחירת גודל הנייר.
לבחירת גודל נייר נסתר, לחץ על [Other Sizes] במסך הגדרות הנייר.
השתמש בלוח ההפעלה כדי להגדיר את ההגדרות. לא ניתן להגדיר הגדרות אלה באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב.

דגם מסך מגע

1
בלוח ההפעלה, לחץ על [Paper Set.] במסך [Home]. מסך [Home]
2
לחץ על [Select Frequently Used Paper Sizes].
מסך [Frequently Used Sizes] מוצג.
3
לחץ על [Drawer 1].
4
נקה את תיבות הסימון של גדלי הנייר להסתרה ולחץ על [Apply].
גדלי נייר שתיבות הסימון שלהם נמחקו אינם מוצגים במסך הגדרות הנייר.

דגם LCD 5 שורות

1
בלוח ההפעלה, בחר [Paper Settings] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
2
בחר [Select Frequently Used Paper Sizes], ולחץ על .
מסך [Frequently Used Sizes] מוצג.
3
בחר [Drawer 1], ולחץ על .
4
נקה את תיבות הסימון של גדלי הנייר להסתרה ולחץ על [<Apply>]‏.
גדלי נייר שתיבות הסימון שלהם נמחקו אינם מוצגים במסך הגדרות הנייר.
99L4-031